Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberniv flex

Nieuwe formule

weberniv flex
weberniv flex

Productvoordelen

 • Vezelversterkt : geschikt voor hout en zwevende toepassingen
 • Zelfvloeiend en verpompbaar
 • Geschikt voor inwerken van vloerverwarmingssystemen met geringe dikte

Vezelversterkte egalisatiemortel

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het uitvoeren van hechtende, niet-hechtende of zwevende dekvloeren, binnen, in lokalen met matig, intens of zwaar verkeer
 • voor het renoveren van oude ondergronden

Toegelaten ondergronden

- Nieuwe binnenvloeren

 • cementdekvloer * (met of zonder vloerverwarming + koeling)
 • betonplaat *
 • elementen in prefab beton *
 • isolatieplaten (voor zwevende dekvloer)
 • anhydrietdekvloer * (met of zonder vloerverwarming)
 • gipsvloerplaten*
 • waterbestendige houten platen **

- Oude binnenvloeren

 • stevige plankenvloer ** (vanaf 10 mm)
 • tegels ** (vanaf 10 mm)
 • verf **
 • cementgebonden ondergrond met acryllijmsporen *
 • cementgebonden ondergrond met bitumineuze of epoxylijmsporen **
 • weberniv flex kan aangewend worden voor het inwerken van vloerverwarmingssystemen

* na grondlaag weberprim tac
** na grondlaag weberprim bond mono


Aan te brengen diktes

 • als hechtende dekvloer : 2 tot 50 mm in één enkele laag
 • als niet-hechtende dekvloer : 20 tot 50 mm in één enkele laag
 • als zwevende dekvloer : 25 tot 50 mm in één enkele laag

Toegelaten vloerbekledingen

 • tegels, verlijmd of zwevend parket, vast tapijt, linoleum, PVC, kurk
 • weberniv flex mag niet onbekleed blijven

Gebruikslimieten

 • gebruik weberniv flex niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • industriële vloeren
  • buitenvloeren
 • weberniv flex heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 20 minuten
 • vloeimaat :
  • 140-150 mm met vloeiring : Ø 50 mm, h= 22 mm, inh 43 cm³
  • 220-240 mm met vloeiring : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : 2 tot 4 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
  • vast tapijt, linoleum, PVC, kurk, parket : min. 1 tot 3 weken
  • tegels : 2 dagen

deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : speciale cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen, kunststofvezels

Prestaties

 

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C20F7
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 7 N/mm²
 • druksterkte : > 20 N/mm²
 • krimp : < 0,03 %
 • reactie op brand : A 2fl s 1

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese Normen (EN)
 • DoP-BESGWN-007-0713

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte, afhankelijk van de samendrukking

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

DoP

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • voorbereiding : schapenvachtrol, borstel
 • verwerking : getande inox spaan, drijfrij, traagdraaiende elektrische menger, TINU (DUOMIX 2000) mengpomp

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen zuiver, droog, stevig (> 1 N/mm²) te zijn, en, voor hechtende dekvloeren, vrijgemaakt van alle onzuiverheden die de hechting van weberniv flex kunnen bemoeilijken
 • verwijder sporen van verf, gips, cementmelk en lijmsporen door schuren
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • schuur bestaande tegels en houten ondergronden met grove korrel
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden met weberfloor 4040 op
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberniv flex te beletten bij vloerkanalen, in de voegen tussen de isolatiepanelen en bij de naden van de ontkoppelingsfilm
 • schroef de planken van de houten vloeren vast om elke beweging te vermijden
 • voorzie de randontkoppeling langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen

Hechtende dekvloer

 • breng, afhankelijk van de ondergrond, de porositeitsregelende hechtprimer weberprim tac of weberprim bond mono ingezand met kwartszand weberfloor 4936 aan, zoals aangegeven in de technische fiches van deze producten

Niet-hechtende dekvloer

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik, ...) rimpelvrij en volkomen vlak aan, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer)
 • zorg voor een overlapping van tenminste 10 cm en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds een wapeningsnet

Zwevende dekvloeren

 • plaats de vloerisolatieplaten (bvb. polystyreenplaten) boord aan boord op de draagvloer
 • plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie van 0,2 mm dikte (rimpelvrij en volkomen vlak), in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer)
 • laat de waterdichte folie minstens met 10 cm overlappen en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds een wapeningsnet

Toepassingsvoorwaarden

 

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • respecteer deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel
 • breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit en schakel terug in volgens de opstartprocedure)
 • sluit ramen en openingen tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de gietvloer te voorkomen
 • op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel dient de ondergrond droog te zijn
 • bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen

Aanbrengen

weber.niv flex-aanbrengen

Handmatige verwerking

 • maak gedurende 1 tot 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 3,6 tot 4 l zuiver water per zak van 20 kg aan, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel
 • laat 2 minuten rusten
 • giet de aangemaakte mortel op de ondergrond uit en vlak met een inox getande spaan uit
 • breng, in geval er een 2de laag moet aangebracht worden, deze aan zodra de 1ste hard is
 • breng bij wachttijden langer dan 24 uren tussen de 2 lagen, eerst een laag van de hechtgrondlaag weberprim tac aan op de 1ste laag

Machinale verwerking

 • breng machinaal aan in laagdikten van 2 tot 50 mm met een mengpomp type M-tec Duomix 2000. Controleer regelmatig de waterdosering (18 tot 20%) door het nemen van een vloeimaat
 • vlak de aangebrachte mortel met een inox getande spaan uit
 • verwijder, éénmaal de gewenste hoogte bereikt en om een nog vlakkere afwerking te bekomen, de luchtbellen al vorderend met een vlakke spaan
 • gebruik bij verwerking in laagdikten vanaf 20 mm een drijfrij

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik aan de laagdikte van de mortel aangepaste plastic profielen
 • voorzie bij toepassing op plankenvloeren steeds verdelingsvoegen bij oppervlakken groter dan 40 m² (met een max. lengte van 6 m), vijs de planken van het parket of de houten panelen vast om elke beweging te vermijden, bedek de voegen tussen de platen met een strook wapeningsnet van 20 cm
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische eigenschappen van de mortel niet beïnvloed worden
 • vergewis u van de goede ventilatie onder de plankenvloer
 • verdeel, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit, de vloervelden breder dan 6 tot 8 meter in vakken
 • breng, indien weberniv flex wordt toegepast als zwevende vloer en wordt afgewerkt met parket of andere houten vloeren, deze vloeren bij voorkeur losliggend aan. Werk bij niet-hechtende toepassingen de vloer binnen 7 dagen af of bescherm tegen uitdroging
 • voorzie op niet homogene ondergronden, steeds het wapeningsnet
 • bij zwevende dekvloeren mag de totale indrukkingsweerstand van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm bedragen
 • bij het inwerken van vloerverwarminssystemen: hechtend toegpast is totale laagdikte tweemaal buisdikte met minimale laagdikte  >10 mm boven de leiding, zwevend toegepast minimale laagdikte van > 25 mm boven de leiding en in elk geval een wapeningsnet plaatsen
 • weberniv flex kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheden

weber.niv flex-verpakking
 • zak van 20 kg

Video's