Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberchape express

Nieuwe formule

weberchape express
weberchape express

Productvoordelen

 • Met gecompenseerde krimp
 • Snelle afwerking : a 4 uur betegelbaar
 • Geschikt voor lokalen met zwaar verkeer
 • Geschikt voor het maken van hellingen

Sneldrogende en traditionele dekvloermortel

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het realiseren van hechtende, niet-hechtende of zwevende dekvloeren in lokalen met matig of zwaar verkeer, binnen en buiten
 • voor het realiseren van hellingen en het herstellen van dekvloeren in lokalen met zwaar verkeer (supermarkten, ...)

Toegelaten vloerbekledingen

 • tegels, textiel vloerbekledingen, verlijmd of zwevend parket, soepele vloerbekledingen (vinyl, linoleum, kurk) en vloerverf (na gebruik van een egalisatielaag)

Aan te brengen diktes

 • hechtend :
  • matig verkeer : min. 20 mm
  • zwaar verkeer : min. 35 mm
 • niet-hechtend :
  • matig verkeer : min. 35 mm
  • zwaar verkeer : min. 50 mm
 • zwevend :
  • matig verkeer : min. 35 mm
  • zwaar verkeer : min. 50 mm

weberchape express wordt aangebracht volgens dezelfde plaatsingstechnieken als een traditionele dekvloer en conform aan de TV (Technische Voorlichting) 189 en 193 van het WTCB. Voorzie een wapening naargelang de TV (Technische Voorlichting) 189 en 193 van het WTCB

Toegelaten ondergronden

 • betonplaat*
 • elementen in prefabbeton*
 • cementgebonden dekvloer*
 • oude betegeling*,
 • houten ondergronden**
 • geschikt voor gebruik op vloerverwarming (warm water of elektrisch)

* na een cementgebonden aanhechtingslaag gemengd met weberad bond SB, in geval van een hechtende dekvloer
** enkel als niet-hechtende of zwevende dekvloer

Gebruikslimieten

 • gebruik weberchape express niet :
  • op vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • op vloeren die geen afloop voor regenwater hebben
  • op vloeren die rechtstreeks in contact staan met aarde : breng vooraf een polyethyleenfolie aan
  • op brokkelige of niet-stabiele vloeren
  • op industriële vloeren
 • weberchape express mag niet onbekleed blijven

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : 45 minuten
 • wachttijd voor gladstrijken : ± 20 minuten na aanbrengen
 • wachttijd voor voetgangersverkeer : 4 uren
 • wachttijd voor het aanbrengen van een bekleding :
  • tegels : ± 4 uren
  • soepele vloerbekledingen : ± 48 uren
  • parket, laminaat : ± 72 uren

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813: CT-C16F3
 • buigtreksterkte : 3 N/mm²
 • druksterkte : 16 N/mm²
 • reactie op brand : A1 (Onbrandbaar)

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese Normen (EN)
 • DoP-BESGWN-024-1018

Verbruik

 • ongeveer 18 tot 20 kg/m²/cm, afhankelijk van de samendrukking

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • betonmolen, menger, dekvloerpomp, regel, vlakspaan

Voorbereiden van de ondergronden

 

 • de ondergronden mogen geen last hebben van opstijgend vocht
 • bij een hechtende dekvloer dient de ondergrond droog, zuiver en proper te zijn. Verwijder alle onzuiverheden zoals gips- of verfresten
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • voorzie een randontkoppeling van minimum 5 mm dik langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen (8 mm in geval van vloerverwarming)

Hechtende dekvloeren

 

 • breng op poreuze ondergronden eerst de grondlaag weberprim tac aan. Laat 30 minuten drogen
 • breng een aanbrandlaag van 1 volume weberad superbond + 1 volume proper water + 1 volume weberchape express met de borstel aan
 • breng de dekvloer binnen de 20 minuten op de verse aanbrandlaag aan

Niet-hechtende dekvloeren en zwevende dekvloeren

 

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik, ...) rimpelvrij en volkomen vlak aan, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer). Zorg voor een overlapping van ten minste 10 cm
 • kleef de naden waterdicht
 • plaats soepele randvoegen (dikte 5 tot 8 mm) langs de muren en rond de kolommen

Wapening

 

 • voorzie een wapening voor alle dekvloeren (bvb. : 50 x 50 x 2 mm of 38 x 38 x 1 mm) op de plaatsen waar een vernauwing in de dikte zit (bvb. door bedrading) en op de volledige oppervlakte in geval van niet-hechtende en zwevende dekvloeren
 • plaats de wapening in het bovenste gedeelte van de dekvloerdikte (er dient minstens 15 mm dekvloer bovenop de wapening te liggen)

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +35°C
 • breng niet aan op warme, bevroren of ontdooiende ondergronden en in volle zon of bij droge wind

Aanbrengen

 

 • breng met een dekvloerpomp, betonmolen of manuele menger (voor kleine oppervlaktes) aan
 • weberchape express wordt toegepast volgens dezelfde technieken als een traditionele dekvloer (niveaus regelen, afrijen, aandrukken, gladstrijken)

Met betonmolen of manueel mengen

 

 • meng weberchape express met 1,8 l proper water per zak van 25 kg gedurende 3 tot 4 minuten (droge mortelconsistentie)

Met dekvloerpomp mengen

 

 • ongeveer 1 minuut mengen
 • regel niveau’s met reeds gemengde weberchape express
 • kap de mortel nadien uit, druk voldoende samen en rij af
 • strijk weberchape express glad met een inox vlakspaan of mechanisch met een helicopter, afhankelijk van de gewenste staat van het oppervlak

Werkhervatting :

 

 • indien een werkpauze van meer dan 1 uur voorzien is : stop de dekvloer door deze zo recht mogelijk te eindigen en plaats om de 30 cm (O5 mm, lengte 30 cm) betonijzers in de dikte
 • breng bij werkhervatting een aanbrandlaag aan op de zijde van de dekvloer

Aanbevelingen

 • voorzie steeds verdelingsvoegen. Zie website voor meer details
 • herneem uitzetvoegen steeds in de dekvloer
 • vloerverwarming : voorzie een wapening conform de TV’s
 • meng weberchape express niet met andere producten of bindmiddelen. Voeg geen toeslagstoffen toe
 • voorzie de oppervlakken in zeer vochtige ruimtes (douches, buitenvloeren) steeds van een waterdichting type webersys flex roll
 • voorzie bij buitentoepassingen een helling van minstens 1,5% voor het wegvloeien van het regenwater
 • plaats de zakken bij de menger om zodoende de arbeid te beperken en een regelmatige aanvoer van product te bekomen
 • reinig het gereedschap voor droging met water
 • in geval van het aanbrengen van een egalisatielaag : raadpleeg de technische fiche
 • consulteer de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheid

weber.chape express_verpakking
 • zak van 25 kg