Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberchape CBI

weber.niv chape CBI

weberchape CBI
weberchape CBI

Productvoordelen

 • Snelle uitharding 
 • Gecompenseerde en gecontroleerde krimp
 • Aangepast aan vloerverwarming

Snelbindmiddel voor cementdekvloeren

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het uitvoeren van hechtende of niet-hechtende cementdekvloeren, op binnen- en buitenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

Toegelaten ondergronden

binnen- en buitenvloeren
cementdekvloer
betonplaat
elementen in prefab beton

Aan te brengen diktes

 • maximum dikte : 100 mm
 • minimum dikte als hechtende dekvloer : 20 mm
 • minimum dikte als niet-hechtende dekvloer : 35 mm

Toegelaten vloerbekledingen

 • tegels, vast tapijt, soepel, halfhard of hard vinyl, verlijmd of zwevend parket

Verenigbare lijmen

 • weber.chape CBI is verenigbaar met de lijmen van de hierboven  vermelde vloerbekledingen

Gebruikslimieten

 • gebruik weberchape CBI niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
 • weberchape CBI is niet bestemd voor het uitvoeren van industriële dekvloeren, slijtlagen of zwevende dekvloeren

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : 60 minuten
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : ongeveer 8 uren
 • wachttijd vóór eventueel schuren : ongeveer 8 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
  • tegels : 12 uren
  • vinyl, vast tapijt, parket : minimum 3 dagen

deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

Identificatie

 • samenstelling : speciale cementen, specifieke toeslagstoffen
 • densiteit van het poeder : 1,4

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C16F4
 • buigtreksterkte : 7 N/mm2
 • druksterkte : 30 N/mm2
  deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
 • reactie op brand : A1 (onbrandbaar)

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese Normen (EN)

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verbruik

 • ongeveer 2 tot 2,5 kg/m²/cm dikte

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • betonmolen of mortel- of dekvloerpomp, regel, vlakspaan

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen zuiver, droog en stabiel te zijn, en, voor hechtende dekvloeren, vrijgemaakt van alle onzuiverheden die de hechting van weberchape CBI kunnen bemoeilijken
 • verwijder mossen en korstmossen onder hoge druk
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberchape CBI bij vloerkanalen, in de voegen tussen de isolatiepanelen en bij de naden van de ontkoppelingsfilm te beletten
 • voorzie een randontkoppeling (min. 5 mm dik) langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen

hechtende dekvloer

 • bevochtig poreuze ondergronden eerst met de grondlaag weberprim tac. Laat 30 minuten drogen
 • breng met de borstel een hechtingslaag bestaande uit een mengsel van 1 volume weberad bond SB + 1 volume zuiver water + 1 volume cement + 1 volume fijn zand aan. Breng de dekvloer binnen de 20 minuten op deze verse hechtingslaag aan

niet-hechtende dekvloer

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik, ...) rimpelvrij en volkomen vlak en in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer) aan. Zorg voor een overlapping van ten minste 10 cm en kleef de naden waterdicht
 • plaats soepele randvoegen (dikte 4 tot 8 mm) langs de muren en rond de kolommen en voorzie, daar waar het lokaal in- of uitspringt en bij oppervlakten > 40 m² of lengtes van meer dan 8 m, aangepaste verdelingsvoegen

gebruik van wapeningsnetten

 • voorzie voor alle dekvloeren, ter hoogte van dikteverminderingen (bvb. door de aanwezigheid van leidingen of kokers) en bij niet-hechtende dekvloeren een wapeningsnet (bvb. 50 x 50 x 2 mm of 38 x 38 x 1 mm) over het hele oppervlak
 • plaats het wapeningsnet op de helft van de dikte van de dekvloer (omhuld met minimum 15 mm dekvloer)

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
 • breng niet aan op warme, bevroren of ontdooiende ondergronden en
  in volle zon

Aanbrengen

weber.niv chape CBI-aanbrengen
 • meng 200 tot 250 kg weberchape CBI met 1 m³ droog rivier- of groefzand met gelijkmatige korrelgrootte van 0-7 mm
  • hetzij : 1 zak van 25 kg weberchape CBI voor 175 tot 212,5 kg zand met 6 tot 9 l zuiver water naargelang de vochtigheid van het zand
  • of : 1 volume weberchape CBI voor 7 tot 8,5 volumes zand met 0,3 tot 0,5 volume zuiver water naargelang de vochtigheid van het zand
 • maak de dekvloermortel in een betonmolen, discontinue mortelpomp of dekvloerpomp aan
 • voeg eerst een deel van het zand, vervolgens het water en daarna weberchape CBI toe. Vul met de rest van het zand aan
 • regel, na 3 minuten mengen, de uiteindelijke consistentie van de mortel. Dit kan door, indien nodig, water toe te voegen om een aardvochtige consistentie te bekomen (geen vloeibare mortel)
 • breng aan en regel de dikte zoals bij een traditionele dekvloer
 • strijk met een inox vlakspaan af of vlak met de helicopter uit. Maak glad

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de dikte van de aangebrachte mortel
 • voorzie buiten een helling tegen het stagneren van regenwater
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater
 • meng weber.chape CBI niet met cement of met een ander bindmiddel
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheden

weber.niv chape CBI-verpakking
 • zak van 25 kg