Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor design

weberfloor design
weberfloor design

Productvoordelen

 • Mineraal aspect
 • Beschikbaar in 6 standaard kleuren
 • Snel beloopbaar
 • Hoge slijtageweerstand
 • Zelfnivellerend : hoge vlakheid

Gekleurde, zelfnivellerende en cementgebonden gietvloermortel 5 - 10 mm

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het uitvoeren van gekleurde binnenvloeren voor commercieel en residentieel gebruik
 • voor vloeren met voetgangersverkeer
 • voor het uitvoeren van minerale vloeren met talrijke kleurencombinaties

Toegelaten ondergronden

Binnenvloeren
cementdekvloer, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) *
betonplaat, elementen in prefab beton *
licht beton *
anhydrietdekvloer * (geschuurd)
tegels **
vinyl **
epoxy, PU **
verf **
houten ondergronden

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712
** na grondlaag weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • van 5 tot 10 mm in één enkele laag

Toegelaten vloerbekledingen

 • weberfloor design is een zichtvloer. Werk hem enkel met de watergedragen PU-beschermlaag weberfloor protect kit af 

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor design niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • buitenvloeren
  • industriële vloeren
 • weberfloor design heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • vloeimaat :
  • 250-270 mm met vloeiring, Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³ (aanbevolen = 250 mm)
 • levensduur van het mengsel : 15 tot 20 minuten
 • wachttijd voor voetgangersverkeer : 24 uren
 • wachttijd voor behandeling met weberfloor protect kit : 24 tot 48 uren (de vloer dient max. 48 uren na het aanbrengen behandeld te worden)
 • wachttijd voor volledige belasting : 7 dagen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : hydraulische bindmiddelen, polymeerharsen, glasvezels, organische en anorganische additieven en minerale pigmenten

Verbruik

 • 1,7 kg/mm/m²

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C35 F10 AR 0.5
 • hechting : > 2 N/mm²
 • buigtreksterkte : 7,5 N/mm²
 • druksterkte : > 32 N/mm²
 • slijtageweerstand : 100 μm
 • krimp : < 0,04 %
 • reactie op brand : A 2fl s 1

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Kleuren

 • off white, light yellow, sandy brown, light grey, grey, antracite

Bewaring

 • 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • voorbereiding : borstel
 • verwerking : inox spaan, vlakke spaan, vierarmige of ovale traagdraaiende elektrische menger, kuipen

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen volledig hard (druksterkte > 15 N/mm²), stevig, droog, zuiver en vrij van andere materialen die de hechting van weberfloor design zouden kunnen benadelen, te zijn
 • bereid de ondergronden, indien nodig, mechanisch voor en stofzuig zorgvuldig
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden met weberfloor 4040 op
 • behandel eventuele scheuren met weberfloor 4715
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberfloor design bij vloerkanalen te beletten
 • voorzie een randontkoppeling (randstrook van min. 5 mm dik) langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen, die nadien met een samendrukbaar materiaal opgevuld wordt
 • breng weberfloor 4716 op poreuze ondergronden (2 of meerdere lagen op zeer poreuze ondergronden) en weberfloor 4712 op niet poreuze ondergronden aan
 • de maximale wachttijd tussen het aanbrengen van de primer en het gieten van de vloer mag niet meer dan 48 uur bedragen

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • houd na het aanbrengen van weberfloor design een temperatuur van +10°C gedurende de volgende 7 dagen aan
 • breng niet aan op ondergronden met vloerverwarming in werking (zet de vloerverwarming 48 uren op voorhand uit), op warme ondergronden of ondergronden in volle zon
 • vermijd tocht tijdens de werken. Na de werken mag het lokaal verlucht worden
 • bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen

Aanbrengen

handmatige verwerking

 • maak weberfloor design met 5,2 l (26%) zuiver water per zak van 20 kg aan
 • meng gedurende tenminste 2 minuten tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel met een 4-armige of ovale traagdraaiende elektrische menger (500 tpm)
 • giet het mengsel in een propere emmer of kuip uit
 • laat 1 minuut rusten en meng opnieuw. De mengkop dient steeds volledig in de mortel te zitten
 • giet de aangemaakte mortel in een laagdikte van 5 tot 10 mm op de ondergrond uit, zodanig dat de vloeibanen elkaar overlappen om zo een homogene laag te bekomen. Met 1 zak van 15 kg kan 2 m2 gegoten worden op een gemiddelde dikte van 5 mm
 • vlak de gietmortel, direct na het gieten, met een inox vlakspaan in een vloeiende, continue beweging uit om hem op het gewenste niveau brengen
 • rei de gietvloer steeds al vorderend met dezelfde inox vlakspaan oppervlakkig af om een nog vlakkere afwerking te bekomen
 • bescherm weberfloor design na het aanbrengen met weberfloor protect kit

machinale verwerking

 • breng machinaal met een mengpomp type M-tec Duomix 2000 aan. Controleer regelmatig de waterdosering door het nemen van een vloeimaat
 • giet de aangemaakte mortel in een laagdikte van 5 tot 10 mm op de ondergrond uit, zodanig dat de vloeibanen elkaar overlappen om zo een homogene laag te bekomen
 • vlak de gietmortel, direct na het gieten, met een inox vlakspaan in een vloeiende, continue beweging uit om hem op het gewenste niveau te brengen
 • rei de gietvloer steeds al vorderend met dezelfde inox vlakspaan oppervlakkig af om een nog vlakkere afwerking te bekomen
 • bescherm weberfloor design na het aanbrengen met weberfloor protect kit

Aanbevelingen

 • een goede voorbereiding en werfplanning (voldoende aanvoer van aangemaakt product) is nodig voor een succesvol resultaat.
 • weberfloor design is een mineraal product. Hierdoor kan het aspect van het vloeroppervlak (tintverschillen, wolkvorming, slag van een spaan etc.) variëren
 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik aan de laagdikte van de mortel aangepaste plastic profielen
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater strikt, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
 • betreed de vers gegoten vloer niet zonder wegwerphoezen over de schoenen te trekken
 • om een duurzaam esthetisch aspect te garanderen, raden wij aan om de poten van het meubilair, alsook alle scherpe poten, te voorzien van zelfklevende viltjes om de vloer te beschermen
 • reinig het gereedschap vóór droging met water
 • het aanbrengen van een beschermlaag vervangt het dagelijks onderhoud van de vloer niet
 • plaats weberfloor design steeds hechtend

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 20 kg