Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4610

weberfloor 4610
weberfloor 4610

Productvoordelen

 • Zeer hoge slijtage weerstand
 • Waarde slipweerstand R10
 • Zelfvloeiend en verpompbaar
 • Snel beloopbaar
 • Industriële eindlaag

Industriële, cementgebonden gietvloermortel voor binnenvloeren met hoge druksterkte 4 - 15 mm

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het uitvoeren van slijtvaste industriële vloeren onderhevig aan middelzwaar tot zwaar verkeer
 • voor het uitvoeren van een nieuwe slijtvaste eindlaag op beschadigde en versleten betonvloeren

Toegelaten ondergronden

Nieuwe of oude binnenvloeren
cementgebonden dekvloeren
betonplaat *, elementen in prefab beton *
weberfloor 4602 *

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • van 4 tot 15 mm in één enkele laag

Toegelaten vloerbekledingen

 • weberfloor 4610 afwerken met beschermlaag weberfloor protect kit
 • epoxybekleding (na schuren van weberfloor 4610)

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4610 niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • buitenvloeren
  • op vloeren die als zwevend of niet hechtend beschouwd worden
 • weberfloor 4610 heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 15 - 20 minuten
 • vloeimaat :
  • 155-160 mm met vloeiring, Ø 50 mm, h= 22 mm, inh 43 cm³
  • 230-250 mm met vloeiring, Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : 2 tot 4 uren
 • wachttijd vóór licht verkeer : 24 uren
 • wachttijd vóór intensief verkeer : 7 dagen
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een beschermlaag : 24 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een PU- of epoxycoating,
 • weberfloor design : 3 dagen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : speciale cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C35F10 AR 0.5
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 10 N/mm²
 • druksterkte : > 35 N/mm²
 • “BCA” slijtageweerstand : 50 μm (AR 0.5)
 • krimp : < 0,05%
 • reactie op brand : A 2fl s 1

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese normen (EN)

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Kleuren

 • donkergrijs

Bewaring

 • 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

DoP

Neutrale bestektekst

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • voorbereiding : schapenvachtrol, borstel, mohair rol
 • verwerking : getande inox spaan, traagdraaiende elektrische menger, TINU (DUOMIX 2000) mengpomp

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen volledig droog, hard, stevig (oppervlaktekwaliteit > 1,5 N/mm²), zuiver en vrij van alle materialen die de hechting van weberfloor 4610 kunnen schaden, te zijn
 • verwijder sporen van verf, gips, cementmelk en lijmsporen bij voorkeur door schuren, zandstralen of kogelstralen
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden met weberfloor 4040 op of egaliseer met weberfloor 4602
 • behandel eventuele scheuren met weberfloor 4715
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberfloor 4610 bij vloerkanalen te beletten
 • voorzie de randontkoppeling weberfloor 4960 langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen
 • breng, afhankelijk van de ondergrond, de porositeitsregelende hechtprimer weberfloor 4716 of weberfloor 4712 ingezand met kwartszand weberfloor 4936 aan, zoals aangegeven in de technische fiches van deze producten
 • de maximale wachttijd tussen het aanbrengen en het gieten van de vloer mag niet meer dan 48 uur bedragen
 • breng weberfloor 4712 op twijfelachtige of gesloten ondergronden met een mohair rol 24 uren ervoor aan en strooi onmiddellijk met kwartszand weberfloor 4936 in. Neem na 24 uren het overtollige zand weg. Vooraleer weberfloor 4610 aan te brengen, is het aangeraden het zand in te borstelen met weberfloor 4716 (1 op 3 verdund) teneinde de absorptie van het zand te verminderen

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • respecteer deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel
 • relatieve luchtvochtigheid : < 70%
 • sluit ramen en openingen tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de mortel te voorkomen
 • op het ogenblik van het aanbrengen van weberfloor 4610 dient de ondergrond droog te zijn
 • bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen

Aanbrengen

handmatige verwerking

 • maak weberfloor 4610 gedurende tenminste 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 5 tot 5,25 l zuiver water per zak van 25 kg aan, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel. Laat 1 minuut rusten en meng opnieuw

machinale verwerking

 • breng machinaal in een laagdikte van 4 tot 15 mm met een mengpomp type M-tec Duomix 2000 aan. Controleer regelmatig de waterdosering (20 tot 21%) door het nemen van een vloeimaat
 • giet de aangemaakte mortel in laagdikte van 4 tot 15 mm op de ondergrond uit in vloeibanen van max. 12 m breed, zodanig dat de vloeibanen elkaar overlappen om zo een homogene laag te bekomen. Vlak de vloeibanen direct na het gieten met een getande inox spaan of een drijfrij in een vloeiende continue beweging uit. Verwijder de luchtbellen al vorderend met een vlakke inox spaan om een nog vlakkere afwerking te bekomen 

opgelet : verwijder de vlakke spaan niet nodeloos uit de afgewerkte gietvloer om een esthetisch aspect te behouden

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
 • verdeel de vloervelden breder dan 12 meter in vakken, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit
 • schuur weberfloor 4610 steeds indien de gietvloermortel met een epoxycoating wordt bedekt
 • de structuur en het aspect (kleurnuances) van het vloeroppervlak kunnen variëren afhankelijk van de verschillen in laagdikte, het mengproces en de grondstoffen
 • schuur het vloeroppervlak vóór de afwerking steeds lichtjes op indien weberfloor 4610 niet afgewerkt wordt de dag na het gieten 
 • betreed de verse gegoten vloer niet zonder wegwerphoezen over de schoenen
 • weberfloor 4610 kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na 
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB
 • plaats weberfloor 4610 steeds hechtend

Productinfo

Verkoopeenheden

 • zak van 25 kg