Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4712

weberfloor 4712
weberfloor 4712

Productvoordelen

 • Met geringe viscositeit en goed indringingsvermogen
 • Gebruiksveilig : de 2 componenten zijn voorgedoseerd
 • Krachtige hersteller bij scheurvorming
 • Gecertificeerd dampscherm

Waterwerende, 2 componenten epoxyprimer

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het voorbereiden van de ondergrond vóór het aanbrengen van de weberfloor vloeren
 • voor het herstellen van beschadigde ondergronden
 • voor het voorbereiden van vloeren met een restvochtgehalte tot 5% (CM)

Toegelaten ondergronden

Binnenvloeren
cementvloer
betonplaat
anhydrietdekvloer (calciumsulfaatgebonden)
lichtgewicht beton
oude vloerverf of epoxybekleding
tegels

andere ondergronden : raadpleeg ons

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4712 niet :
  • op schuimbeton
  • onder water
  • om brokkelige ondergronden te verstevigen

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd van het mengsel (als primer) :
  • 15 minuten bij +30°C
  • 30 minuten bij +20°C
  • 40 minuten bij +15°C
 • verwerkingstijd van het mengsel (als reparatiemortel) :
  • 25 minuten bij +30°C
  • 35 minuten bij +20°C
  • 60 minuten bij +15°C
 • droogtijd : 12 tot 24 uren
 • wachttijd voor voetgangersverkeer : 24 uren
 • reactie op brand : Efl

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen of ventilatie

Identificatie

 • samenstelling : epoxyharsen

Verbruik

 • 300 tot 500 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Kleuren

 • transparant

Bewaring

 • 24 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • mohair rol, plakspaan, traagdraaiende elektrische menger, stukadoorstruweel met recht uiteinde, aftrekker

 

 

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen proper, hard, cohesief (hechtsterke woningbouw > 1 N/mm², industriebouw > 1,5 N/mm²) en zuiver te zijn
 • verwijder alle sporen van verf, gips, cementmelk, curing en lijm bij voorkeur door zandstralen, schuren of kogelstralen
 • schuur gladde ondergronden zoals metaal of tegels
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • herstel gestabiliseerde scheuren en barsten met weberfloor 4715

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : +15°C tot +30°C (lucht)
 • de temperatuur van de ondergrond dient ten minste 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt
 • relatieve luchtvochtigheid : < 75%
 • de betonondergronden mogen vochtig (< 5% CM), maar niet nat zijn
 • verlucht de lokalen goed bij het aanbrengen van weberfloor 4712

Aanbrengen

weber.floor 4712-aanbrengen
 • meng het hars (component A) met de verharder (component B) zorgvuldig met een traagdraaiende elektrische menger in hun totaliteit, tot het bekomen van een homogeen en vloeibaar mengsel
 • giet het gemengde product in een propere emmer over en meng daarna nog eens op

Aanbrengen als hechtprimer

 • breng het mengsel met een mohair rol aan, met een verbruik van 300 tot 500 g/m2. Let erop om overal een gelijkmatige, uniforme filmdikte te bekomen
 • breng op (zeer) zuigende ondergrond, onmiddellijk na het aanbrengen van de 1ste laag, een 2de laag kruisgewijs aan
 • strooi het kwartszand (raadpleeg ons) volledig en gelijkmatig en met een verbruik van 2 tot 2,5 kg/m2 in de nog natte grondlaag in
 • stofzuig het niet-hechtende zand na 24 uren

Aanbrengen als reparatiemortel

 • voeg kwartszand aan het klaargemaakte mengsel toe, in een mengverhouding van 1 gewichtsdeel weberfloor 4712 met 2 tot 3 gewichtsdelen kwartszand
 • meng dit met een traagdraaiende elektrische menger, tot het bekomen van een homogene epoxymortel
 • breng eerst een laag hechtprimer weberfloor 4712 puur aan, vooraleer het mengsel (weberfloor 4712 + kwartszand weberfloor 4936) aan te brengen met een metalen plakspaan. Voer de nodige herstellingen uit
 • strooi het oppervlak, indien niet binnen de 24 uur behandeld wordt, volledig en gelijkmatig met weberfloor 4936 in
 • stofzuig het niet-hechtende zand na 24 uren

Aanbrengen als vochtscherm - tegen opstijgend vocht

 • breng het mengsel gelijkmatig met een aftrekker aan, met een verbruik van 500 tot 600 g/m². Strooi nooit in met zand
 • breng na droging van de 1ste laag (24 uur) die nog een beetje kleverig moet blijven, een 2de laag van weberfloor 4712 aan, met een verbruik van 400 tot 500 g/m²
 • strooi de 2de laag onmiddellijk volledig en gelijkmatig in met kwartszand weberfloor 4936 met een verbruik van 2,5 tot 3 kg/m²
 • stofzuig het niet-hechtende zand na 24 uren

Aanbevelingen

 • raadpleeg de technische nota’s van de weberfloor vloermortels
 • breng niet op een cementdekvloer of beton met een restvochtgehalte groter dan 5% (CM) aan
 • meng weberfloor 4712 niet met andere producten dan de 2 componenten
 • na het mengen onstaat er een exothermische reactie (vrijkomen van warmte). Bewaar de resten van het mengsel koud en meng met zand om rookontwikkeling te vermijden
 • de componenten dienen bij het mengen een minimumtemperatuur van +15°C te hebben

Productinfo

Verkoopeenheid

weber.floor 4712-verpakking
 • kit van 10 kg en 30 kg