Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4160

weberfloor 4160
weberfloor 4160

Nieuw

Productvoordelen

 • Bestand tegen vochtig omgevingsklimaat
 • Hoge druksterkte & buigtreksterkte
 • Caseïnevrij
 • Zelfvloeiend en verpompbaar : gemakkelijk aan te brengen
 • Afhankelijk van drogingscondities : af te werken met vloerbekleding na 12 - 24 uren
 • Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

Sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden egalisatiemortel 1 - 30 mm

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het egaliseren en uitvlakken van nieuwe en oude binnenvloeren, vóór het plaatsen van een bekleding, in lokalen met matig of intens verkeer

Toegelaten ondergronden

Binnenvloeren
cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) + koeling
betonplaat *, elementen in prefab beton *
anhydrietdekvloer *, met of zonder vloerverwarming
licht beton *
Oude binnenvloeren
tegels **

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712

** na grondlaag weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • van 1 tot 30 mm in één enkele laag
 • gebruikelijke laagdikte : 4 - 15 mm

Toegelaten vloerbekledingen 

 • tegels, vast tapijt, linoleum, vinyl, PVC, verlijmd of zwevend parket, kurk, cementgebonden gietvloermortel weberfloor design
 • weberfloor 4160 mag niet onbekleed blijven

Verenigbare lijmen

 • weberfloor 4160 is verenigbaar met de lijmen, van de hierboven vermelde vloerbekledingen
 • flexibele of hoogperformante tegellijm (C2 of C2S) type webercol plus, webercol plus Comfort of webercol plus 3D
 • volg steeds de door de fabrikant van de vloerbekleding en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4160 niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend
  • vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • industriële vloeren
  • buitenvloeren
 • weberfloor 4160 heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 20 minuten
 • vloeimaat : 240 - 260 mm met vloeiring : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : 1 tot 2 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding, weberfloor design : 12 - 24 uren, afhankelijk van de laagdikte, drogingscondities en vloerbekleding

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN13813 : CT-C30F7
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 7 N/mm²
 • druksterkte : > 30 N/mm²
 • krimp : < 0,05 %
  deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese normen (EN)

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • voorbereiding : schapenvachtrol, borstel
 • verwerking : getande inox spaan, ontluchtingsrol, drijfrij, SMP-pomp

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen volledig droog, hard, stevig (> 1 N/mm²) en zuiver te zijn
 • verwijder sporen van verf, gips, cementmelk en lijmsporen door schuren
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden (groter dan 10 mm) met weberfloor 4040 op
 • vul openingen af om lekkage te voorkomen
 • voorzie een randvoeg (kantstrook) van min. 10 mm langs de muren, kolommen en andere vaste elementen, die nadien opgevuld wordt met een samendrukbaar materiaal
 • breng, afhankelijk van de ondergrond, de porositeitsregelende hechtprimer weberfloor 4716 of weberfloor 4712 ingezand met kwartszand weberfloor 4936 aan, zoals aangegeven in de technische fiches van deze producten

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel respecteren
 • niet aanbrengen op vloerverwarming in werking (de verwarming 48 uren voordien uitschakelen en minimum 48 uren na het aanbrengen van de vloermortel terug inschakelen)
 • ramen en openingen sluiten tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de mortelspecie te voorkomen
 • op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel dient de ondergrond droog te zijn
 • de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen beschermen

Aanbrengen

Handmatige verwerking

 • maak gedurende 1 tot 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 6 tot 6,5 l zuiver water per zak van 25 kg, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel
 • laat 2 minuten rusten
 • giet de aangemaakte mortel op de ondergrond uit en vlak met een getande inox spaan uit
 • in geval er een 2de laag moet aangebracht worden, deze aanbrengen zodra de 1ste hard is. Breng bij wachttijden langer dan 24 uren tussen de 2 lagen, eerst een laag van de hechtprimer weberfloor 4716 op de 1ste laag aan

Machinale verwerking

 • breng in een laagdikte van 2 tot 10 mm aan met een mengpomp type M-tec Duomix 2000. Controleer regelmatig de waterdosering (24 tot 26%) door het nemen van een vloeimaat
 • vlak de aangemaakte mortel met een getande inox spaan uit
 • verwijder, éénmaal de gewenste hoogte bereikt, de luchtbellen al vorderend met een ontluchtingsrol om een nog vlakkere afwerking te bekomen

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
 • verdeel vloervelden breder dan 12 meter in vakken, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg
 • silo van 9 ton

Aanverwant product