Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4032

weberfloor 4032

Nieuw

Productvoordelen

 • Zeer snel bekleedbaar
 • Maakt de renovatie van een vloer in één dag mogelijk
 • Uitermate egaal oppervlak
 • EMICODE EC 1 Plus : zeer lage emissie van volatiele substanties
 • Polymeergemodificeerd

Uitermate zelfnivellerende en sneldrogende egalisatiemortel 1 - 10 mm

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor gebruik in zowel residentiële als commerciële ruimtes
 • voor snelle renovatiewerken binnen

Toegelaten ondergronden

Binnenvloeren
beton *
cementdekvloer *
anhydrietdekvloer *
magnesietdekvloer **
gestort asfalt *
keramische tegels **
houten vloeren (met wapeningsnet weberfloor 4945) **
waterdichte spaanplaten **
OSB-platen **

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712

** na grondlaag weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • van 1 tot 10 mm 

Toegelaten vloerbekledingen 

 • bekleedbaar met de meeste vloerbekledingen
 • cementgebonden gietvloermortel weberfloor design
 • weberfloor 4032 mag niet onbekleed blijven

Verenigbare lijmen

 • weberfloor 4032 is verenigbaar met de lijmen, van de hierboven vermelde vloerbekledingen
 • flexibele of hoogperformante tegellijm (C2 of C2S) type webercol plus, webercol plus Comfort of webercol plus 3D
 • volg steeds de door de fabrikant van de vloerbekleding en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4032 niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • buitenvloeren
 • weberfloor 4032 heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 15 tot 25 minuten bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid
 • vloeimaat :
  • 260-280 mm met vloeiring : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : 50 tot 60 minuten
 • wachttijd vóór licht verkeer : 1 uur
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen, kunststofvezels

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C35F7
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 7 N/mm²
 • druksterkte : > 23 N/mm²
 • reactie op brand : A 2fl s 1
 • Emicode klasse (VOS) : EC 1 PLUS

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese normen (EN)

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • schapenvachtrol, borstel, metalen vlakspaan, traagdraaiende elektrische menger

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergrond dient zuiver, droog, stevig, dragend en vrijgemaakt van alle onzuiverheden die de hechting van weberfloor 4032 kunnen bemoeilijken
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden (groter dan 10 mm) met weberfloor 4040 op
 • breng bij toepassing vanaf 5 mm dikte steeds de randisolatie weberfloor 4960 aan
 • breng, afhankelijk van de ondergrond, de porositeitsregelende hechtprimer weberfloor 4716 of weberfloor 4712 ingezand met kwartszand weberfloor 4936 aan, zoals aangegeven in de technische fiches van deze producten
 • in geval van opstijgend vocht of druk van waterdamp vanuit de ondergrond, breng 2 lagen weberfloor 4712 aan als vochtscherm

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • respecteer deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel
 • breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit en schakel minimum 48 uren na het aanbrengen van de vloermortel terug in)
 • bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen. Voorzie voldoende verluchting

Aanbrengen

handmatige verwerking

 • maak gedurende 1 tot 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 6 tot 6,25 l zuiver water per zak van 25 kg, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel
 • giet de aangemaakte mortel op de ondergrond uit in breedtes van 30 cm (voor kleine oppervlaktes) of 60 cm (voor grote oppervlaktes), vlak uit en ontlucht met een getande inox spaan
 • in geval er een 2de laag moet aangebracht worden, breng deze oftewel onmiddellijk aan van zodra voetgangersverkeer mogelijk is (zonder primer), oftewel ten vroegste na 6 uren. In dit geval, breng eerst een laag van de hechtprimer weberfloor 4716 op de 1ste laag aan. De 1ste laag weberfloor 4032 moet dikker zijn dan de 2de laag

machinale verwerking

 • breng aan met een mengpomp type M-tec Duomix 2000 en een slang van minimum 40 m. Controleer regelmatig de waterdosering (24 tot 26%) door het nemen van een vloeimaat
 • vlak de aangemaakte mortel met een getande inox spaan uit
 • verwijder, éénmaal de gewenste hoogte bereikt, de luchtbellen al vorderend met een ontluchtingsrol om een nog vlakkere afwerking te bekomen 

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
 • verdeel de vloer in vakken van 8 tot 10 m (afhankelijk van laagdikte, aantal plaatsers enz.) om een optimale verwerking binnen de verwerkingstijd te verzekeren
 • plaats de vloer steeds hechtend
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg

Aanverwant product