Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4365

weberfloor 4365
weberfloor 4365

Productvoordelen

 • Voor het aanbrengen van niet-hechtende of zwevende dekvloeren (20 tot 50 mm)
 • Snel bekleedbaar
 • Vezelversterkt : geschikt voor moeilijke ondergronden
 • Caseïnevrij, emissiearm (EC1)
 • Zelfvloeiend en verpompbaar
 • Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

Sneldrogende, vezelversterkte, cementgebonden gietvloermortel, 10 - 50 mm, voor binnenvloeren

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingen

 • voor het uitvoeren van niet-hechtende of zwevende dekvloeren, binnen, in lokalen met matig of intens verkeer

Toegelaten ondergronden

Nieuwe of oude binnenvloeren
cementdekvloer, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) + koeling
betonplaat *, elementen in prefab beton *
isolatieplaten (voor zwevende dekvloeren)
weberfloor 4365 kan aangewend worden voor het inwerken van vloerverwarmingssystemen

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • van 10 tot 50 mm

Toegelaten vloerbekledingen 

 • tegels, verlijmd of zwevend parket, egalisatiemortel, vast tapijt, PVC, linoleum, kurk, cementgebonden gietvloermortel weberfloor design
 • weberfloor 4365 mag niet onbekleed blijven

Verenigbare lijmen

 • weberfloor 4365 is verenigbaar met de lijmen van de hierboven vermelde vloerbekledingen
 • flexibele of hoogperformante kleefmortel (C2 of C2S) type webercol plus, webercol plus Comfort of webercol plus 3D voor het plaatsen van tegels
 • steeds de door de fabrikant van de vloerbekleding en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden volgen

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4365 niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • industriële vloeren
  • buitenvloeren
 • weberfloor 4365 heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 15 - 20 minuten
 • vloeimaat : 190-220 mm met vloeiring, Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer :
  • op folie : 3 tot 4 uren
  • op islolatieplaat : 8 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
  • tegels, weberfloor design : 24 uren
  • egalisatiemortel, vast tapijt, PVC, linoleum, kurk : 3 dagen
  • parket en laminaat : 7 dagen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen, kunststofvezels

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C25F7
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 7 N/mm²
 • druksterkte : > 25 N/mm²
 • krimp : < 0,02%
 • reactie op brand : A1

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese normen (EN)

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Kleuren

 • grijs

Bewaring

6 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

Benor-fiche

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

verwerking : getande inox spaan, drijfrij, traagdraaiende elektrische menger, TINU (DUOMIX 2000) mengpomp

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen zuiver, droog, stevig (> 1N/mm²) en proper te zijn
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden met weberfloor 4040 op
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberfloor 4365 te beletten bij vloerkanalen, in de voegen tussen de isolatiepanelen en bij de naden van de ontkoppelingslm
 • voorzie de randontkoppeling weberfloor 4960 langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen

hechtende dekvloer

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik, ...) rimpelvrij en volkomen vlak aan, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer). Zorg voor een overlapping van ten minste 10 cm en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945

niet-hechtende dekvloer

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik) rimpelvrij en volkomen vlak en in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer) aan. Zorg voor een overlapping van min. 10 cm en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945

zwevende dekvloeren

 • plaats de vloerisolatieplaten (bvb. polystyreenplaten) boord aan boord op de draagvloer. Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie van 0,2 mm dikte (rimpelvrij en volkomen vlak), in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer). Laat de waterdichte folie minstens met 10 cm overlappen en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • respecteer deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel 
 • breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit en terug in volgens de opstartprocedure)
 • sluit ramen en openingen zijn tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de gietvloer te voorkomen
 • op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel dient de ondergrond droog te zijn
 • bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen

Aanbrengen

handmatige verwerking

 • maak gedurende 1 tot 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 4 tot 4,5 l zuiver water per zak van 25 kg aan, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel. Laat 2 minuten rusten
 • giet de aangemaakte mortel op de ondergrond uit en vlak met een getande inox spaan uit
 • in geval er een 2de laag moet aangebracht worden : breng deze zodra de 1ste laag hard is aan. Breng bij wachttijden langer dan 24 uren tussen de 2 lagen, eerst een laag van de hechtgrondlaag weberfloor 4716 op de 1ste laag aan

machinale verwerking

 • breng machinaal in laagdikten van 20 tot 50 mm met een mengpomp type M-tec Duomix 2000 of SMP aan. Controleer regelmatig de waterdosering (16 tot 18%) door het nemen van een vloeimaat
 • vlak de aangebrachte mortel met een getande inox spaan uit
 • verwijder de luchtbellen al vorderend met een vlakke spaan éénmaal de gewenste hoogte bereikt en om een nog vlakkere afwerking te bekomen. Gebruik een drijfrij bij verwerking in laagdikten vanaf 20 mm

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik aan de laagdikte van de mortel aangepaste plastic profielen
 • voorzie verdelingsvoegen bij oppervlakken groter dan 40 m² (met een max. lengte van 6 m)
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
 • verdeel, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit, de vloervelden breder dan 6 tot 8 meter in vakken
 • voorzie uitzettingsvoegen bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen en bij het toepassen van vloerverwarmingssystemen, indien weberfloor 4365 als een losliggend of zwevend vloersysteem wordt toegepast. Werk weberfloor 4365 bij losliggende of zwevende toepassingen binnen één maand na verwerking met een vloerbekleding af
 • bij zwevende dekvloeren mag de totale indrukkingsweerstand van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm bedragen
 • weberfloor 4365 kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg