Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4350 fibers

weberfloor 4350 fibers
weberfloor 4350 fibers

Productvoordelen

 • Voor het aanbrengen van dunne dekvloeren (10 tot 50 mm)
 • Vezelversterkt : geschikt voor moeilijke ondergronden
 • Zelfvloeiend en verpompbaar
 • Leverbaar in silo
 • Geschikt voor plaatsing op vloerverwarming

Vezelversterkte cementgebonden gietvloermortel voor binnenvloeren 10 - 50 mm

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voor het uitvoeren van hechtende, niet-hechtende of zwevende dekvloeren, binnen, in lokalen met matig verkeer (woningen, kantoren en publieke gebouwen)

Toegelaten ondergronden

Nieuwe of oude binnenvloeren
cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch)
betonplaat *, elementen in prefab beton *
isolatieplaten (voor zwevende dekvloeren)
weberfloor 4350 Fibers kan aangewend worden voor het inwerken van vloerverwarmingssystemen

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • als hechtende dekvloer : 10 tot 50 mm in één enkele laag
 • als niet-hechtende dekvloer : 25 tot 50 mm in één enkele laag
 • als zwevende dekvloer : 30 tot 50 mm in één enkele laag

Toegelaten vloerbekledingen 

 • tegels, vast tapijt, linoleum, vinyl, PVC, verlijmd of zwevend parket, kurk, cementgebonden gietvloermortel weberfloor design
 • weberfloor 4350 Fibers mag niet onbekleed blijven

Verenigbare lijmen

 • weberfloor 4350 Fibers is verenigbaar met de lijmen van de hierboven vermelde vloerbekledingen
 • flexibele of hoogperformante tegellijm (C2 of C2S) type webercol plus, webercol plus Comfort of webercol plus 3D
 • volg steeds de door de fabrikant van de vloerbekleding en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4350 Fibers niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • industriële vloeren
  • buitenvloeren
 • weberfloor 4350 Fibers heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 15 tot 20 minuten
 • vloeimaat :
  • 120-130 mm met vloeiring : Ø 50 mm, h= 22 mm, inh 43 cm³
  • 180-210 mm met vloeiring : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : 4 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding
  • egalisatiemortel, parket, vast tapijt, linoleum, PVC, kurk : min. 1 tot 3 weken
  • tegels, weberfloor design : 1 tot 2 dagen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : speciale cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen, kunststofvezels

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C20F5
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 5 N/mm²
 • druksterkte : > 20 N/mm²
 • krimp : < 0,04%

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese normen (EN)

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m²/mm dikte

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 9 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

DoP

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • voorbereiding : schapenvachtrol, borstel
 • verwerking : getande inox spaan, drijfrij, traagdraaiende elektrische menger, TINU (DUOMIX 2000) mengpomp, SMP

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen zuiver, droog en stevig (> 1 N/mm²) te zijn, en, voor hechtende dekvloeren, vrijgemaakt van alle onzuiverheden die de hechting van weberfloor 4350 Fibers kunnen bemoeilijken
 • verwijder sporen van verf, gips, cementmelk en lijmsporen door schuren
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden met weberfloor 4040 op
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberfloor 4350 Fibers bij vloerkanalen, in de voegen tussen de isolatiepanelen en bij de naden van de ontkoppelingsfilm te beletten
 • voorzie de randontkoppeling weberfloor 4960 langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen

hechtende dekvloer

 • breng, afhankelijk van de ondergrond, de porositeitsregelende hechtprimer weberfloor 4716 of weberfloor 4712 ingezand met kwartszand weberfloor 4936 aan, zoals aangegeven in de technische fiches van deze producten

niet-hechtende dekvloer

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik) rimpelvrij en volkomen vlak en in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer) aan. Zorg voor een overlapping van min. 10 cm en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945

zwevende dekvloeren

 • plaats vloerisolatieplaten (bvb. polystyreenplaten) boord aan boord op de draagvloer. Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie van 0,2 mm dikte (rimpelvrij en volkomen vlak), in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer). Laat de waterdichte folie minstens met 10 cm overlappen en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • respecteer deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel
 • breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit en terug in volgens de opstartprocedure)
 • sluit ramen en openingen tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de gietvloer te voorkomen
 • op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel dient de ondergrond droog te zijn
 • bescherm de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen

Aanbrengen

Handmatige verwerking

 • maak gedurende 1 tot 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 4,75 l zuiver water per zak van 25 kg aan, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel. Laat 2 minuten rusten
 • giet de aangemaakte mortel op de ondergrond uit en vlak met een getande inox spaan uitvlakken
 • in geval er een 2de laag moet aangebracht worden : breng deze zodra de 1ste hard is aan. Breng bij wachttijden langer dan 24 uren tussen de 2 lagen eerst een laag van de hechtprimer weberfloor 4716 op de 1ste laag aan

Machinale verwerking

 • machinaal aanbrengen in laagdikten van 10 tot 50 mm met een mengpomp type M-tec Duomix 2000 of SMP. Regelmatig de waterdosering (19 %) controleren door het nemen van een vloeimaat
 • éénmaal de gewenste hoogte bereikt, om een nog vlakkere afwerking te bekomen, de luchtbellen al vorderend verwijderen met een vlakke spaan. Bij verwerking in laagdikten vanaf 20 mm een drijfrij gebruiken

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik plastic profielen aangepast aan de laagdikte van de mortel
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische en esthetische karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden
 • verdeel de vloervelden breder dan 6 tot 8 meter in vakken, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit
 • voorzie uitzettingsvoegen bij geometrisch ongunstige oppervlakteverhoudingen en bij het toepassen van vloerverwarmingssystemen indien weberfloor 4350 Fibers als een losliggend of zwevend vloersysteem wordt toegepast. Werk weberfloor 4350 Fibers bij losliggende of zwevende toepassingen binnen één maand na verwerking met een vloerbekleding af
 • voorzie op niet homogene ondergronden steeds het wapeningsnet weberfloor 4945
 • bij zwevende dekvloeren mag de totale indrukkingsweerstand van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm bedragen
 • weberfloor 4350 Fibers kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg
 • silo vanaf 15 ton