Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4310

weberfloor 4310
weberfloor 4310

Productvoordelen

 • Voor het aanbrengen van dunne dekvloeren (2 tot 50 mm)
 • Vezelversterkt : geschikt voor moeilijke ondergronden
 • Caseïnevrij
 • Zelfvloeiend en verpompbaar
 • Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

Zelfnivellerende, vezelversterkte cementgebonden gietvloermortel, 2 - 50 mm, voor binnenvloeren

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingen

 • voor het uitvoeren van hechtende, niet-hechtende of zwevende dekvloeren, binnen, in lokalen met matig, intens of zwaar verkeer
 • voor het renoveren van oude ondergronden

Toegelaten ondergronden

Nieuwe binnenvloeren
cementdekvloer *, met of zonder vloerverwarming (warm water of elektrisch) + koeling
betonplaat *, elementen in prefab beton *
isolatieplaten (voor zwevende dekvloeren)
anhydrietdekvloer *, met of zonder vloerverwarming
Oude binnenvloeren
stevige houtenvloer ** (met wapeningsnet weberfloor 4945)
tegels ** (vanaf 10 mm)
weberfloor 4310 kan aangewend worden voor het inwerken van vloerverwarmingssystemen

* na grondlaag weberfloor 4716 of weberfloor 4712

** na grondlaag weberfloor 4712

Aan te brengen diktes

 • als hechtende dekvloer : 2 tot 50 mm in één enkele laag
 • als niet-hechtende dekvloer : 20 tot 50 mm in één enkele laag
 • als zwevende dekvloer : 25 tot 50 mm in één enkele laag

Toegelaten vloerbekledingen 

 • tegels, verlijmd of zwevend parket
 • vast tapijt, linoleum, PVC, kurk
 • weberfloor 4310 mag niet onbekleed blijven
 • cementgebonden gietvloermortel weberfloor design

Verenigbare lijmen

 • weberfloor 4310 is verenigbaar met de lijmen, van de hierboven vermelde vloerbekledingen
 • flexibele of hoogperformante kleefmortel (C2 of C2S) type webercol plus, webercol plus Comfort of webercol plus 3D voor het plaatsen van tegels
 • volg steeds de door de fabrikant van de vloerbekleding en/of hechtmiddelen opgegeven richtlijnen betreffende restvochtwaarden

Gebruikslimieten

 • gebruik weberfloor 4310 niet op :
  • vloeren die voortdurend nat zijn of onderhevig aan opstijgend vocht
  • brokkelige of niet-stabiele ondergronden
  • industriële vloeren
  • buitenvloeren
 • weberfloor 4310 heeft geen constructieve functie

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • verwerkingstijd : 20 minuten
 • vloeimaat :
  • 140-150 mm met vloeiring : Ø 50 mm, h= 22 mm, inh 43 cm³
  • 220-240 mm met vloeiring : Ø 68 mm, h= 35 mm, inh 127 cm³
 • wachttijd vóór voetgangersverkeer : 2 tot 4 uren
 • droogtijd vóór het aanbrengen van een bekleding :
  • vast tapijt, linoleum, PVC, kurk, parket : min. 1 tot 3 weken
  • tegels, weberfloor design : 2 dagen

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen. Ze zijn ook afhankelijk van de laagdikte

Identificatie

 • samenstelling : speciale cement, herdisperseerbaar hars, kwartszanden, specifieke toeslagstoffen, kunststofvezels

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13813 : CT-C20F7
 • hechting : > 1 N/mm²
 • buigtreksterkte : > 7 N/mm²
 • druksterkte : > 20 N/mm²
 • krimp : < 0,03 %
 • reactie op brand : A 2fl s 1

deze waarden zijn de resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese normen (EN)

Verbruik

 • ongeveer 1,7 kg/m² per mm dikte

Kleuren

 • grijs

Bewaring

6 maanden vanaf fabricatiedatum, in originele gesloten verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

Benor-fiche

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • voorbereiding : schapenvachtrol, borstel
 • verwerking : inox (getande) spaan, drijfrij, traagdraaiende elektrische menger, TINU (DUOMIX 2000) mengpomp

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen zuiver, droog, stevig (> 1 N/mm²) te zijn, en, voor hechtende dekvloeren, vrijgemaakt van alle onzuiverheden die de hechting van weberfloor 4310 kunnen bemoeilijken
 • verwijder sporen van verf, gips, cementmelk en lijmsporen door schuren
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • schuur bestaande tegels en houten ondergronden met grove korrel
 • vul gaten of belangrijke oneffenheden met weberfloor 4040 op
 • neem maatregelen om het insijpelen van weberfloor 4310 te beletten bij vloerkanalen, in de voegen tussen de isolatiepanelen en bij de naden van de ontkoppelingsfilm
 • schroef de planken van de houten vloeren vast om elke beweging te vermijden
 • voorzie de randontkoppeling weberfloor 4960 langs muren, rond kolommen en andere vaste elementen

hechtende dekvloer

 • breng, afhankelijk van de ondergrond, de porositeitsregelende hechtprimer weberfloor 4716 of weberfloor 4712 ingezand met kwartszand weberfloor 4936 aan, zoals aangegeven in de technische fiches van deze producten

niet-hechtende dekvloer

 • breng een waterdichte folie (bvb. polyethyleenfolie 0,2 mm dik, ...) rimpelvrij en volkomen vlak aan, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer). Zorg voor een overlapping van tenminste 10 cm en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945 zwevende dekvloeren
 • plaats de vloerisolatieplaten (bvb. polystyreenplaten) boord aan boord op de draagvloer. Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie van 0,2 mm dikte (rimpelvrij en volkomen vlak), in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de dekvloer). L aat de waterdichte folie minstens met 10 cm overlappen en kleef de naden waterdicht
 • plaats steeds het wapeningsnet weberfloor 4945

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +25°C (lucht en ondergrond)
 • deze temperaturen tot 1 week na het aanbrengen van de mortel respecteren
 • niet aanbrengen op vloerverwarming in werking (de verwarming 48 uren
  voordien uitschakelen en terug inschakelen volgens de opstartprocedure)
 • ramen en openingen tijdens de verwerking sluiten om tocht en een te snelle uitharding van de gietvloer te voorkomen
 • op het ogenblik van het aanbrengen van de mortel dient de ondergrond droog te zijn
 • de aangebrachte mortel tegen tocht, directe en felle zonnestralen beschermen

Aanbrengen

Handmatige verwerking

 • maak gedurende 1 tot 2 minuten met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 4,5 tot 5 l zuiver water per zak van 25 kg aan, tot het bekomen van een vloeibare en homogene mortel. Laat 2 minuten rusten
 • giet de aangemaakte mortel op de ondergrond uit en vlak met een inox getande spaan uit
 • breng, in geval er een 2de laag moet aangebracht worden, deze aan zodra de 1ste hard is. Breng bij wachttijden langer dan 24 uren tussen de 2 lagen, eerst een laag van de hechtgrondlaag weberfloor 4716 aan op de 1ste laag

Machinale verwerking

 • breng machinaal aan in laagdikten van 2 tot 50 mm met een mengpomp type M-tec Duomix 2000. Controleer regelmatig de waterdosering (18 tot 20%) door het nemen van een vloeimaat
 • vlak de aangebrachte mortel met een inox getande spaan uit
 • verwijder, éénmaal de gewenste hoogte bereikt en om een nog vlakkere afwerking te bekomen, de luchtbellen al vorderend met een vlakke spaan. Gebruik bij verwerking in laagdikten vanaf 20 mm een drijfrij

Aanbevelingen

 • respecteer de uitzet- of verdelingsvoegen in de dekvloer of betonplaten. Gebruik aan de laagdikte van de mortel aangepaste plastic profielen
 • voorzie bij toepassing op plankenvloeren steeds verdelingsvoegen bij oppervlakken groter dan 40 m² (met een max. lengte van 6 m), en breng het wapeningsnet weberfloor 4945 aan
 • respecteer de hoeveelheid aanmaakwater, zodat de technische eigenschappen van de mortel niet beïnvloed worden
 • vergewis u van de goede ventilatie onder de plankenvloer 
 • verdeel, afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit, de vloervelden breder dan 6 tot 8 meter in vakken
 • breng, indien weberfloor 4310 wordt toegepast als zwevende vloer en wordt afgewerkt met parket of andere houten vloeren, deze vloeren bij voorkeur losliggend aan. Werk bij niet-hechtende toepassingen de vloer binnen 7 dagen af of bescherm tegen uitdroging
 • voorzie op niet homogene ondergronden, steeds het wapeningsnet weberfloor 4945
 • bij zwevende dekvloeren mag de totale indrukkingsweerstand van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm bedragen 
 • weberfloor 4310 kan ook aangebracht worden met een mengpomp; leef de richtlijnen van de fabrikant na
 • raadpleeg de Technische Voorlichtingen (TV) 189 en 193 van het WTCB

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg