Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ondergrondse muren langs de buitenzijde waterdicht maken

Metselwerk verzekert nooit de waterdichting van ondergrondse muren of wanden

Wat zijn de technische moeilijkheden?

1 - Bij gebrek aan een waterdichting kunnen zich verschillende problemen voordoen

1. Op metselwerk van betonblokken die door hun zeer poreuze aard niet aan de druk of aan de tegendruk van water weerstaan

2. Aan voegen van gemetselde betonblokken die waterinfiltratie bevorderen en, bij afwezigheid van afvoergleuven, bij muur-vloerverbindingen

3. Aan de verankeringen of bij de doorgang van leidingen, zwakke punten, die de waterdoorsijpeling bevorderen

2 - Het is dus noodzakelijk een waterdichting uit te voeren

1. De waterdichting kan uitgevoerd worden indien aan de twee volgende voorwaarden werd voldaan :

 • het laagste niveau waarop de waterdichting wordt uitgevoerd, dient altijd boven het hoogste waterpeil te liggen
 • maatregelen dienen genomen te worden om waterophoping te voorkomen langs de perifere muren (drainage, ...)

2. De waterdichting dient te weerstaan aan :

 • de druk en de tegendruk van water en de insijpeling van regen- of grondwater
 • aanaardingen
 • de agressieve invloed van aarde en grondwater

3. Om aan al deze belastingen te weerstaan, dient men te kiezen voor :

 • een dunne bekleding die, door kristallisatie, alle gaten en holle ruimtes van de ondergrond afsluit om waterinsijpeling onmogelijk te maken, maar tegelijkertijd het ademen van de muren toelaat
 • of voor een mortel die in een aanzienlijke laagdikte wordt aangebracht om de oneffenheden van de ondergrond op te vangen

Hoe kunnen we dit oplossen?

Voorbereiding

 • holklinkende of brokkelige delen verwijderen
 • ontbrekende delen en gaten met weber.rep beton of weber.dry enduit vullen
 • de muurvoeting zuiver maken
 • groeven of uithollingen in de voegen van betonblokken vullen met weber.rep beton of weber.dry enduit
 • bij insijpelend grondwater, gaten waar het water infiltreert, vergroten tot een minimum oppervlakte van 3 x 3 cm
 • vervolgens de gaten vullen met de zeer snelle afdichtingsmortel weber.rep chrono of weber.rep fast

Aanbrengen

Oplossing 1 

 • indien de ondergrond gelijkmatig vlak is met volledig goed gevulde voegen, de ondergrond overvloedig bevochtigen en twee lagen weber.dry plus aanbrengen met een blokborstel of met de plakspaan
 • over het gehele oppervlak dient de laagdikte weber.dry plus minimum 2 mm te bedragen

Oplossing 2

 • indien het oppervlak onregelmatigheden vertoont, weber.dry enduit in één of twee lagen met de plakspaan aanbrengen. Uitvlakken met de regel of een mes
 • als de laag weber.dry enduit begint aan te trekken, deze met een holle pvc-spaan of een polystyreenspaan schuren
 • de uniforme laagdikte weber.dry enduit dient minimum 5 mm te bedragen
 • weber.dry enduit kan ook machinaal aangebracht worden

AANBEVELING

 • de technische nota’s van de gebruikte producten raadplegen

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weber.rep beton

Fijne betonrenovatiemortel voor het herstellen van beschadigd beton,... weber.rep beton

weber.rep chrono

Herstellings- en verankeringsmortel met ultrasnelle afbinding weber.rep chrono

weber.rep fast

Montage- en herstellingsmortel met snelle afbinding weber.rep fast

weber.dry plus

Waterdichtingsmortel voor ondergrondse muren en vloeren van garages, kelders,... weber.dry plus

weber.dry enduit

Manueel of machinaal aan te brengen waterdichtingsmortel weber.dry enduit