Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep beton

weber.rep beton
weber.rep beton

Productvoordelen

 • Uitstekende weerstand aan slechte weersomstandigheden, atmosferische vervuiling en carbonatatie
 • Conform de Europese Norm EN 1504-3
 • 1 component

Fijne betonrenovatiemortel

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • uitvoeren van werkzaamheden op vloeren, muren en plafonds, binnen en buiten :
  • bij kunstwerken en burgerlijke bouwkunde, in industriële of commerciële gebouwen, woongebouwen of gebouwen van de tertiaire sector
  • bij boven- of ondergrondse werken of onder water
  • plaatselijk herstellen van beton beschadigd door de corrosie van de wapening
  • herstellen en opvullen van steenschilfers, tredeneuzen, gaten, sleuven en kernboringen
  • realisatie van bekistingen
  • courante verankeringen : bevestigingshaken, hengselduimen

Toegelaten ondergronden

 • ondergronden op cementbasis : beton, cementbepleistering, metselwerken van betonblokken en volle bakstenen

Verenigbare bekledingen

 • minerale sierpleisters, organische sierpleisters, verf, anticarbonatatiebekledingen, tegels, waterwerende bekledingen

Gebruikslimieten

 • gebruik weber.rep beton niet :
  • op cellenbetonblokken
  • op gipsondergronden, geverfde ondergronden, ondergronden bekleed met een organische sierpleister, natuursteen of metselwerk in natuursteen
  • op holle bakstenen
  • voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer. In dit geval dient weber.rep beton van een aangepaste bekleding voorzien te worden
 • weber.rep beton weerstaat niet aan :
  • contact met zuurhoudende oplossingen (pH < 6)
  • eventuele bewegingen van de structuur van het gebouw of het werk. In dit geval zijn scheuren onvermijdelijk

Verwerkingseigenschappen

 • rusttijd na het mengen : 2 minuten
 • levensduur van het mengsel : ongeveer 15 minuten
 • wachttijd vóór afschuren : maximum 30 minuten
 • wachttijd vóór ontkisten : 1 tot 2 uren
 • wachttijd vóór bekleden :
  • met uitvlakkingsmortel op muren, pleisters of hydraulische mortels : 24 uren
  • met verf : 24 uren
  • met andere organische bekleding of tegels : 3 dagen
 • wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren (licht verkeer)
 • minimum dikte : 5 mm
 • minimum dikte op de wapening : 10 mm
 • maximum dikte per laag : 50 mm
 • totale maximum dikte : 100 mm

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

Identificatie

 • samenstelling : speciale cementen, kwartszanden, vezels, specifieke toeslagstoffen, synthetisch hars
 • densiteit van het poeder : 1,5
 • granulometrie : 0 - 1,25 mm

Prestaties

 • densiteit na uitharding van de mortel : ongeveer 1,9
 • hechting op beton : ≥ 2 MPa
 • hechting op beton na thermische cycli : ≥ 1,5 MPa
 • buigtreksterkte na 28 dagen : 8 MPa
 • druksterkte na 28 dagen : 45 MPa (klasse R3 volgens EN 1504-3)
 • waterdoorlaatbaarheid : 0
 • dynamische elasticiteitsmodulus : ≥ 15 000 MPa
 • schokweerstand na thermische cycli : geen schade
 • gewichtsverlies na thermische cycli bij aanwezigheid van dooizouten : < 50 g/m²
 • capillaire absorptie : ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5
 • weerstaat aan zeewater en water met hoog sulfaatgehalte
 • reactie bij brand : A1

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • Europese Norm EN 1504-3

Verbruik

 • 1,9 kg poeder om het volume van 1 l te vullen

 

 

Kleuren

 • lichtgrijs (beton)

 

 

Bewaring

 • 6 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

 

 

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • truweel, spaan, bekisting, traagdraaiende elektrische menger

Voorbereiden van de ondergronden

voorbereiden van het beton

 • de ondergrond dient hard, cohesief, zuiver en ruw te zijn :
  • onderzoek de te herstellen oppervlakken met de hamer, om de niet-hechtende zones op te sporen
  • verwijder de beschadigde delen met de beitel op een manier dat er scherpe randen op de zijkanten van de te herstellen oppervlakken bekomen worden

behandeling van de wapening

 • leg de geoxideerde wapening volledig bloot
 • verwijder het roest door zandstralen of met een stalen borstel, ontstof nadien zorgvuldig
 • breng op de wapening, met een penseel, een dikke laag weber.rep fer aan (breng weber.rep fer niet op het beton aan)
 • laat ongeveer 1 uur drogen (weber.rep fer dient goed droog te zijn)

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
 • breng niet aan in volle zon, op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorstrisico binnen de 24 uren

Aanbrengen

 • maak weber.rep beton aan met een truweel of, beter nog, met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm), met ongeveer 4 l zuiver water per zak van 25 kg, tot het bekomen van een soepel en homogeen mengsel. Laat 1 tot 2 minuten rusten
 • bevochtig de ondergrond overvloedig tot uitzweten (de ondergrond dient vochtig te zijn zonder waterspiegel)
 • breng weber.rep beton aan en druk stevig aan in opeenvolgende laagdiktes van maximum 5 tot 50 mm (wacht het aantrekken van de 1ste laag af alvorens de volgende laag aan te brengen)
 • werk met een harde polystyreenspaan of PVC-spaan af. Wacht 2 uren alvorens eventuele bekisting te verwijderen

Aanbevelingen

 • breng aan hoeken en boorden van aanzienlijke lengtes of bij het opvangen van belangrijke diktes, een zuivere en gladde bekisting d.m.v. planken of panelen aan
 • bij temperaturen lager dan +12°C, om een snelle uitharding te bekomen, is het aangeraden de mortel met lauw water (+25°C) aan te maken
 • verstuif water bij warm weer of felle wind, om te snelle droging te vermijden

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg