Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tegels plaatsen op vloerverwarming

Vloerverwarming met warm water of elektrische vloerverwarming onderwerpen de ondergrond en de betegelde oppervlakte aan erg zware beproevingen. Het gebruik van hoogperformante tegellijmen en voegmortels is noodzakelijk om een duurzame kwaliteit van het tegeloppervlak te bekomen

blootvoets op tegels met vloerverwarming lopen

Wat zijn de technische moeilijkheden?

Beproevingen van de betegelde oppervlakte

drukspanning op het tegelwerk

De vloerverwarming onderwerpt de betegelde oppervlakte aan zware beproevingen die te wijten zijn aan de uitzetting en de krimp van de ondergond, die ofwel drukspannigen in het tegeloppervlak ofwel trekspanningen in de voegmortel veroorzaken

Om de duurzaamheid van de betegeling te verzekeren, moet men :

dekvloer verdelen in vlakken
 • De dekvloer elke 40 m² (met een maximale lengte van 8 lopende meter) verdelen. De uitvoering van de dekvloeren met vloerverwarming zal conform zijn aan de voorschriften van de dekvloerfabrikanten, de fabrikanten van de vloerverwarming en/of de Technische Voorlichtingen TV 179, TV 189 en TV 193 van het WTCB
soepele randvoeg aanbrengen
 • Een soepele uitzettingsvoeg van minimum 10 mm dikte tegen de verticale oppervlakken (muren, kolommen, …) aanbrengen (randvoegen)
droging dekvloer
 • Laat de dekvloer 1 week per cm dikte drogen, met een minimale droogtijd van 28 dagen, vooraleer deze geleidelijk op te warmen (5°C per 24 uur)
 • Voer minimum 3 volledige cycli (opwarmen/afkoelen) uit, vertrekkende van de laagste tot de maximale werkingstemperatuur. Houdt deze minstens 3 dagen aan. Laat de terugkeer naar de begintemperatuur eveneens systematisch gebeuren
vloerverwarming uitschakelen voor betegeling
 • Schakel de vloerverwarming 48 uur vóór het plaatsen van de tegels uit en dit tot de volledige droging van de betegelde oppervlakte (min. weken waarvan 48 uur na het voegen) teneinde de kwaliteit van alle gebruikte producten te behouden
dimensionele schommelingen
 • Gebruik een tegellijm en een voegmortel die zich tegen deze dimensionele schommelingen kan verzetten

Hoe kunnen we dit oplossen?

Voorbereiden van de ondergrond

oneffenheden ondergrond checken
 • controleer de stevigheid en de cohesie van de dekvloer
 • oneffenheden mogen niet groter zijn dan 3 tot 4 mm onder de regel van 2 m
 • vlak plaatselijke oneffenheden tot 10 mm tenminste 48 uren vóór het verlijmen met webercol plus 3D uit
 • reinig vóór het betegelen zorgvuldig en ontstof door stofzuigen
 • breng bij zeer poreuze ondergronden de grondlaag weberprim tac aan. Laat 1 tot 4 uren drogen

Verlijming

- Vloerverwarming met warm water

Dubbele verlijming tegels op vloerverwarming
 • gebruik webercol plus 3D (of webercol anhydrite2 - enkel op anhydrietdekvloer)
 • breng de homogeen aangemaakte tegellijm in een regelmatige laagdikte aan
 • kam met een getande spaan met vierkante tanden 9 x 9 x 9 mm (voor middelgrote tegels) of een getande halve maan spaan (voor grote tegels) uit. Regel de zetdikte
 • breng, naargelang het werk vordert, de tegels aan en druk goed aan
 • pas dubbele verlijming toe om een volledige overdracht van de kleefmortel te bekomen
 • voorzie een randvoeg van 10 mm tussen de verticale oppervlakken (muur, kolommen, vaste elementen) en de laatste rij tegels
 • voorzie een voegbreedte tussen de tegels van min. 5 mm

- Elektrische vloerverwarming

vloerverwarming op ontkoppelingsmembraan
 • gebruik webercol plus (of webercol anhydrite2 - enkel op anhydrietdekvloer)
 • voorzie een voegbreedte tussen de tegels van min. 5 mm
 • opgelet : voor een nog veiligere plaatsing, is het aangeraden vóór het verlijmen van de tegels op vloerverwarming in het algemeen, het flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels webersys flex roll te gebruiken

Voegen

 • vul de voegen minimum 24 uren na het betegelen met weberjoint flex of webercolor perfect op
 • respecteer tijdens het voegen de uitzet- en verdelingsvoegen
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op

Aanbevelingen

 • schuur in geval van een anhydriet gietvloer de chape goed en ontstof zorgvuldig. Breng vóór het betegelen de grondlaag weberprim tac aan. Laat 1 tot 4 uur drogen of, breng webercol anhydrite² rechtstreeks op de ondergrond aan (zonder grondlaag)
 • herneem uitzet- en verdelingsvoegen in het tegelwerk
 • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten
 • zet de vloerverwarming verplicht stop tijdens het betegelen en minimum 7 dagen daarna. Het systeem mag vervolgens op laag regime werken (op een temperatuur van 5 tot 10°C). Wacht dan minstens 3 weken alvorens de vloerverwarming naar normaal regime te brengen (met stappen van 5°C per dag)
 • voorzie bij het plaatsen van tegels in halfsteenverband op vloerverwarming vooraf steeds het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll of gebruik de super flexibele tegellijm webercol XXL

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weber.joint flex

Flexibele waterwerende mortel voor tegelvoegen

weber.sys flex roll

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

weber.prim tac

Regel de porositeit van uw ondergrond met de porositeitsregelende grondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels weber.prim tac

weberseal S

Silicone voor sanitaire ruimtes, kleur-op-kleur aangemaakt volgens het kleurengamma Weber.voegmortels voor tegels

Deze producten zijn ook geschikt ...

webercolor comfort

Ontdek hier de nieuwe waterwerende, gekleurde en flexibele mortel voor smalle tegelvoegen van Weber