Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Keramische- of natuursteentegels plaatsen op een oneffen ondergrond

Om esthetische fouten op vloeren en schade aan het tegelwerk te voorkomen, dient de ondergrond vlak te zijn. Een oneffen ondergrond kan het nl. moeilijk maken om een goede vlakheid van de afgewerkte bekleding te verkrijgen. Soms moet je gaten opvullen en oneffenheden in de ondergrond plaatselijk herstellen, wat extra tijd vraag alvorens je de nieuwe bekleding kan aanbrengen. Bovendien zijn sommige natuursteentegels niet gecalibreerd, waardoor er een dikteverschil tussen de tegels onderling opgevangen dient te worden

Wat zijn de technische moeilijkheden?

1. De moeilijkheid om een goede vlakheid van de afgewerkte bekleding te verkrijgen

Bij het aanbrengen van de kleefmortel met een getande spaan, vastgehouden in eenzelfde hellingshoek, wordt de mortel in een uniforme dikte op de ondergrond verdeeld. 

Als de ondergrond echter niet vlak genoeg is, is het moeilijk een afgewerkte vloer te verkrijgen die zich binnen de vlakheidtoleranties bevindt (3 tot 4 mm onder de regel van 2 m)

2. Het opvullen van gaten en het plaatselijk herstellen van oneffenheden in de ondergrond vraagt extra tijd vóór het aanbrengen van de bekleding

Een klassieke kleefmortel kan in het algemeen aangebracht worden in een variërende dikte van 2 tot maximum 10 mm. Plaatselijke oneffenheden tot maximum 10 mm kunnen met dit type kleefmortel uitgevlakt worden. 

Plaatselijke gaten en oneffenheden van meer dan 10 mm vereisen daarentegen een opvulling of uitvlakking met een geschikte mortel vóór het verlijmen van de bekleding

3. De heterogeniteit van oude ondergronden

In bepaalde gevallen, bvb. bij het plaatsen van tegels op een bestaande betegeling, is het soms mogelijk dat, na onderzoek van de ondergrond, bestaande niet-hechtende tegels verwijderd dienen te worden, met als gevolg dat de aldus ontstane oneffenheden van de ondergrond op hun beurt een geschikte behandeling vereisen

4. Sommige natuursteentegels zijn niet gecalibreerd

Sommige natuursteentegels hebben een verschillende dikte. Het dikteverschil kan in de tegel zelf of tussen de tegels onderling optreden. Deze tegels dienen verlijmd te worden met een kleefmortel die in een grote, variabele zetdikte aangebracht kan worden, ten einde een goede overdracht tussen de ondergrond en de bekleding te verkrijgen

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de te plaatsen bekleding

Hoe kunnen we dit oplossen?

OPLOSSING 1

Het gebruik van een egalisatie- of nivelleringsmortel ter voorbereiding van de ondergrond, vooraleer de bekleding te plaatsen 

Een egalisatie- of nivelleringsmortel laat een voorbereiding van de te bekleden ondergrond en een uitvlakking van oneffenheden over de ganse oppervlakte toe :

 • de voor te bereiden ondergrond dient droog, zuiver, stevig, stabiel en cohesief te zijn
 • verwijder door krabben alle sporen van verf, gips, vet, oliën, cementmelk of lijm
 • verwijder alle holklinkende of zwak hechtende delen. Bestaande bekledingen dienen voldoende te hechten om het later loskomen van het geheel te voorkomen
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • breng op sterk poreuze ondergronden (een druppel water wordt in minder dan 1 minuut opgenomen) of op zeer gladde ondergronden (polybeton zonder curing) met de rol of de borstel eerst de grondlaag weberprim tac aan
 • breng op oude, hechtende en stevige ondergronden zoals tegels, na reiniging (ontvetten) met de rol of de borstel de grondlaag weberprim bond mono aan
 • breng een geschikte egalisatie- of nivelleringsmortel aan (raadpleeg de keuzegids en de technische productfiches)
 • zorg ervoor dat de bewegingsvoegen van de constructie in de vloermortel en in de bekleding overgenomen worden
 • plaats de tegels met een geschikte tegellijm (raadpleeg de keuzegids en de technische productfiches)
 • vul de voegen met een geschikte voegmortel op (raadpleeg de keuzegids en de technische productfiches), na het in acht nemen van de wachttijd voor het voegen van de tegellijm
 • om een sterke en resistente voeg te bekomen, dient de diepte van de voeg minstens de breedte van de voeg te bedragen
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op

OPLOSSING 2

Het gebruik van een dikbedtegellijm

Door zijn samenstelling en zetdikte laat een dikbedtegellijm toe om in één beweging keramische tegels (zelfs gerectificeerde) en natuursteen (al dan niet gecalibreerd) te plaatsen én oneffenheden van de ondergrond uit te vlakken 

 • het te betegelen oppervlak dient droog, zuiver, stevig, stabiel en cohesief te zijn
 • verwijder door krabben alle sporen van verf, gips, vet, oliën, cementmelk of lijm
 • verwijder alle holklinkende of zwak hechtende delen. Bestaande bekledingen dienen voldoende te hechten om het later loskomen van het geheel van het betegelde oppervlak te voorkomen.
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • breng op sterk poreuze ondergronden (een druppel water wordt in minder dan 1 minuut opgenomen) of op zeer gladde ondergronden (polybeton zonder curing) met de rol of de borstel eerst een grondlaag weberprim tac aan
 • breng op oude, hechtende en stevige ondergronden zoals tegels, na reiniging (ontvetten) met de rol of de borstel de grondlaag weberprim bond mono aan
 • breng webercol TB al vorderend aan en nivelleer om een mortelbed variërend van 5 tot 35 mm te verkrijgen, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de bekleding. Raadpleeg de technische productfiche van webercol TB
 • vul de voegen met de geschikte voegmortel op (raadpleeg de keuzegids en de technische productfiches), na het in acht nemen van minimum 48 u na het verlijmen van de tegels
 • om een sterke en resistente voeg te bekomen, dient de diepte van de voeg minstens de breedte van de voeg te bedragen
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg weberseal S op

OPLOSSING 3

Het gebruik van een herstellingsmortel voor het voorbereiden van de ondergrond, vooraleer de bekleding te plaatsen

Het gebruik van een herstellingsmortel kan nodig zijn voor het opvullen van grote plaatselijke gaten (tot 100 mm) in een overigens vlakke ondergrond, vooraleer een bekleding te plaatsen. Gebruik in dat geval de herstellingsmortels weberrep beton of weberfloor 4040 :

 • de ondergrond dient hard, zuiver, cohesief en ruw te zijn - verwijder holklinkende en slecht hechtende delen met de beitel op een manier dat er scherpe randen op de zijkanten van de te herstellen oppervlakken bekomen worden
 • ontstof de ondergrond door stofzuigen en reinig zorgvuldig
 • bevochtig de ondergrond overvloedig en laat uitdruipen
 • breng bij gebruik van weberfloor 4040 de grondlaag weberprim tac of weberprim bond mono aan, afhankelijk van de aard van de ondergrond
 • laat de grondlaag drogen
 • vul de gaten met de herstellingsmortel weberrep beton of weberfloor 4040 op
 • respecteer de wachttijd vóór het bekleden
 • plaats de tegels met een geschikte tegellijm (raadpleeg de keuzegids en de technische productfiches)
 • vul de voegen met een geschikte voegmortel op (raadpleegde keuzegids en de technische productfiches), na het in acht nemen van de wachttijd voor het voegen van de tegellijm
 • om een sterke en resistente voeg te bekomen, dient de diepte van de voeg minstens de breedte te bedragen
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg weberseal s op

AANBEVELING

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weberniv flex

Zelfnivellerende, vezelversterkte cementgebonden gietvloermortel voor binnenvloeren

weberniv reno

Sneldrogende, zelfnivellerende, cementgebonden egalisatiemortel voor binnenvloeren

weberfloor 4040

Snelle herstellingsmortel voor binnen- en buitenvloeren

weber.rep beton

Fijne betonrenovatiemortel voor het herstellen van beschadigd beton,... weber.rep beton

weber.prim tac

Regel de porositeit van uw ondergrond met de porositeitsregelende grondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels weber.prim tac

weber.prim bond mono

Verbeter de hechting van kleef- en nivelleringsmortels met de waterwerende hechtgrondlaag weber.prim bond mono

webercol plus

Zeer flexibele tegellijm met verbeterde hechting voor het plaatsen van tegels en natuursteen, op muren en vloeren binnen en buiten. Ontdek de productfiche

webercol plus comfort

Ontdek de technische fiche van de zeer flexibele lichtgewicht tegellijm webercol plus comfort

webercolor comfort

Ontdek hier de nieuwe waterwerende, gekleurde en flexibele mortel voor smalle tegelvoegen van Weber

webercol TB

Ontdek hier de technische fiche van de flexibele dikbedtegellijm webercol TB

webercolor premium

Ontdek hier de nieuwe hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel webercolor premium

weber.joint large

Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

weberseal S

Silicone voor sanitaire ruimtes, kleur-op-kleur aangemaakt volgens het kleurengamma Weber.voegmortels voor tegels