Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tegels plaatsen op gevels

Keramische bekledingen en natuursteen bieden een aantrekkelijke oplossing als afwerking van gevels, maar de duurzaamheid van de tegelwerken is pas gegarandeerd wanneer een juiste uitvoering plaatsvindt en wanneer een performante technische oplossing wordt gekozen. De belasting waar het tegeloppervlak aan onderworpen wordt, vereist nl. het gebruik van een hoogwaardige en performante tegellijm en voegmortel

Wat zijn de technische moeilijkheden?

1. Moeilijkheden bij verlijming

1. Klimatologische invloeden (regen, vorst, zon) onderwerpen het tegelwerk aan thermische schokken en permanente dimensionale vervormingen

2. Mechanische belastingen (schokken, trillingen) in combinatie met de relatieve vervormingen van de ondergrond (zettingen, kruip, krimp van beton of cementbepleistering), vereisen het gebruik van een vervormbare kleefmortel (C2S)

3. Bekledingen van groot formaat genereren minder voegen, die mee instaan voor het opvangen van de spanningen. Hoe minder voegen in het tegelwerk, hoe minder de spanningen door de voegmortel opgevangen kunnen worden 

2. Moeilijkheden bij het voegen

1. De harde voegmortel draagt bij tot het opvangen van spanningen in het tegelwerk. Hoe breder de voeg, hoe beter de spanningen opgevangen kunnen worden ! 

2. De voegmortel dient ook het tegelwerk tegen waterinfiltratie te beschermen en een esthetisch uitzicht te garanderen. Het gebruik van een performante voegmortel zal aan deze eisen voldoen

Hoe kunnen we dit oplossen?

1. Voorbereiden van de ondergrond

 1. de cohesie van de ondergrond met de hamer onderzoeken en niet-hechtende delen verwijderen. Cementmelk, curingsproducten, ontkistingsolie of andere behandelingsproducten door hogedrukreiniging verwijderen
 2. gaten en plaatselijke oneffenheden opvullen met weberrep beton. Laten drogen
 3. zorgvuldig reinigen en ontstoffen (door stofzuigen) vóór het betegelen
 4. het tegeloppervlak in vlakken van maximum 60 m² (bvb. 6 m hoogte bij 10 m breedte) verdelen en verdelingsvoegen van minimum 5 mm voorzien
 5. de bestaande uitzettingsvoegen in het tegelwerk hernemen en met aangepast materiaal uitvoeren (profielen)

2. Verlijming

 • de tegels met webercol plus 3D of webercol plus Comfort verlijmen (zie hoogte en maximaal tegelformaat in de technische productfiche van de kleefmortels)
 • naargelang het werk vordert, de tegels aanbrengen en goed aandrukken. Dubbele verlijming toepassen om een volledige overdracht van de kleefmortel te bekomen
 • een voegbreedte tussen de tegels van minimum 5 mm voorzien, ook in alle hoeken

3. Voegen

 • het tegeloppervlak minimum 24 uren na het betegelen met weberjoint flex voegen. De uitzettings- en verdelingsvoegen respecteren
 • de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 opkitten
 • alle tegelranden van de laatste rij met rand- en hoekprofielen beschermen

AANBEVELINGEN

 • het maximaal tegelformaat en de maximum hoogte wordt in de technische
  productfiche van de kleefmortels vermeld
 • het plaatsen van tegels bij regen of in volle zon vermijden
 • opgelet : de wind verkort de open tijd van de tegellijm
 • vorstvrije tegels, geschikt voor buiten, gebruiken
 • voor natuursteen webercol plus Comfort wit gebruiken
 • weberjoint flex niet gebruiken indien het oppervlak onder hoge druk gereinigd wordt (ons raadplegen)
 • vóór het plaatsen, controleren of de betonondergrond ouder is dan 6 maanden
 • dunne uitvlaklagen (kleiner dan 3 mm) verwijderen
 • het maximaal toegelaten gewicht van de tegels bedraagt 40 kg/m², voor het plaatsen van grootformaattegels (meer dan 40 kg/m²), een extra mechanische verankering voorzien
 • uitzettings- en verdelingsvoegen in het tegelwerk hernemen
 • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weber.joint flex

Flexibele waterwerende mortel voor tegelvoegen

weber.rep beton

Fijne betonrenovatiemortel voor het herstellen van beschadigd beton,... weber.rep beton

weberseal S

Silicone voor sanitaire ruimtes, kleur-op-kleur aangemaakt volgens het kleurengamma Weber.voegmortels voor tegels