Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Watergevoelige ondergronden beschermen

Tegels zijn uitermate geschikt voor het gebruik in vochtige lokalen. Nochtans is een tegelwerk niet waterdicht. Ze laten water in zekere mate door. Dit leidt zonder de nodige bescherming na verloop van tijd steeds tot schade. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de werfomstandigheden en de gewoonten van de tegelzetter

Wat zijn de technische moeilijkheden?

Waterinfiltratie

 • De voegen tussen de tegels, zelfs al zijn ze waterwerend, laten het water in zekere mate door
 • Verbindingen tussen wanden (vloer/muur, muur/muur) zijn onderhevig aan spanningen en vertonen dikwijls scheuren die waterinfiltratie mogelijk maken
 • Hetzelfde geldt voor specifieke plaatsen (buizen, kraanaansluitingen, sifons, ...)

Mogelijke schade

 • Waterinfiltratie in vloeren en wanden heeft in onderliggende en aangrenzende kamers beschadiging tot gevolg
 • Waterinfiltratie in watergevoelige muren (gips, hout, cellenbeton, ...) leidt tot onherroepelijke schade
 • En leidt op termijn tot het loskomen van de tegels

Hoe kunnen we dit oplossen?

Oplossing 1 : Het gebruik van de vloeibare pasta webersys dry

 

1. Voorbereiden van de ondergrond en behandeling van specifieke plaatsen

een hoek waterdicht maken
een waterdichtingslaag aanbrengen in hoeken
een waterdichtingslaag aanbrengen op muren

A. Op een oude ondergrond :

 • ga de hechting van de bestaande bekleding na :
  • krab afgeschilferde verf af
  • herkleef holklinkende tegels
  • schuur de bestaande geglazuurde tegels met grove korrel
  • vijs de vloerelementen op de draagstructuur vast
 • verwijder alle sporen van onderhoudsproducten (boenwas, ...) of vet. Spoel en laat drogen
 • gebruik op bestaande tegels, verf of hard vinyl de grondlaag weberprim bond mono. Laat 1 tot 3 uren drogen

B. Op een nieuwe ondergrond :

 • ontstof de ondergrond door stofzuigen
 • breng op cement- of gipsondergronden de grondlaag weberprim tac met de rol aan. Laat 2 uren drogen

C. In beide gevallen :

 • plaats ter hoogte van de binnen- en buitenhoeken de voorgevormde hoeken webersys dry corner I/O in een laag webersys dry, aangebracht met een platte borstel
 • druk de voorgevormde hoeken in de webersys dry aan en strijk af
 • breng in de hoekaansluitingen (aansluiting muur/muur, muur/vloer), op scheuren (gestabiliseerd en smaller dan 2 mm) en op de voegen tussen houten platen met een platte borstel een laag webersys dry aan
 • druk de waterdichtingsband webersys flex band in de webersys dry aan en strijk af
 • behandel de specifieke plaatsen (doorvoer van buizen, sifons) met de buismanchetten webersys dry tube 32-55 mm of de afvoermanchetten webersys dry tube 100-130 mm op dezelfde manier
 • breng overvloedig (600 tot 700 g/m2) en met de rol een 1ste laag webersys dry aan
 • breng, zodra de 1ste laag droog is (niet meer kleverig), kruisgewijs een 2de laag webersys dry (600 tot 700 g/m²) aan om een droge film van ongeveer 1 mm totale dikte te bekomen

2. Verlijming

tegels plaatsen in douche
 • laat minimum 12 uren drogen alvorens de tegels met webercol plus of webercol plus Comfort te kleven
 • bescherm het oppervlak (met bvb. polystyreenplaten) om webersys dry tijdens het leggen van de vloertegels niet te beschadigen

3. Voegen

tegels voegen in een douche
 • vul de voegen de volgende dag met weberjoint pro, webercolor comfort of webercolor perfect op
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op

Oplossing 2 : Het gebruik van een flexibel waterdichtingsmembraan en dampscherm webersys dry GOLD

1. Voorbereiden van de ondergrond

A. Op een oude ondergrond :

 • ga de hechting van de bestaande bekleding na :
 • krab de afgeschilferde verf af
 • herkleef de holklinkende tegels
 • schuur de bestaande geglazuurde tegels met grove korrel
 • vijs de vloerelementen op de draagstructuur vast
 • verwijder sporen van onderhoudsproducten, vet, oliën en cementmelk. Spoel en laat drogen
 • vul eventuele gaten of belangrijke oneffenheden tenminste 48 uren vóór het verlijmen op of vlak uit
 • vlak plaatselijke oneffenheden tot 10 mm met de gebruikte kleefmortel uit
 • breng, afhankelijk van het type ondergrond en van de gebruikte kleefmortel, de grondlaag weberprim tac of weberprim bond mono met de rol op de ondergrond aan. Laat de grondlaag drogen

B. Op een nieuwe ondergrond :

 • ontstof de ondergrond door stofzuigen
 • breng, afhankelijk van het type ondergrond en van de gebruikte kleefmortel, de grondlaag weberprim tac of weberprim bond mono met de rol op de ondergrond aan. Laat de grondlaag drogen

C. In beide gevallen :

 • verlijm ter hoogte van de binnen- en buitenhoeken eerst de voorgevormde hoeken webersys dry corner I/0 met een kleefmortel uit het gamma webercol plus, webercol gres of webercol pro op de ondergrond
 • strijk met een klein truweel glad
 • bedek eerst de hoekaansluitingen (aansluiting muur/muur, muur/vloer) met de waterdichtingsband webersys flex band door deze op de ondergrond te verlijmen met de gebruikte kleefmortel
 • strijk met een klein truweel glad
 • verlijm, in geval van plaatsing op muur en vloer, het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD eerst op de vloer (volgens de hierna vermelde verlijmingsmethode) alvorens de hoekaansluiting (muur/vloer) met de waterdichtingsband webersys flex band te bedekken
 • verlijm webersys dry GOLD vervolgens op de muur en ook op de waterdichtingsband
 • breng met een getande spaan van formaat 4 x 4 x 4 mm een laag kleefmortel uit het gamma webercol plus, webercol gres of webercol pro op de ondergrond aan
 • plaats de stroken webersys dry GOLD, op voorhand op maat geknipt, rimpelvrij in de verse kleefmortel
 • druk de stroken nauwkeurig met de gladde kant van de getande spaan of met een platte spatel aan, om een overdracht van 100% te bekomen met de achterzijde van het membraan. Vermijd de vorming van luchtbellen
 • laat de stroken webersys dry GOLD minstens 5 cm overlappen
 • plaats bij gebruik in zeer vochtige lokalen (industriële keukens, aquapretparken, wellness, sauna’s) de stroken webersys dry GOLD boord tegen boord zonder te overlappen (volgens de hiervoor vermelde verlijmingsmethode). Vermijd de vorming van luchtbellen
 • verlijm de waterdichtingsband webersys flex band met weberepox easy op de naden
 • druk webersys flex band in de verse weberepox easy aan, en bestrooi overvloedig met zand (0,1-0,5 mm)
 • verwijder na droging het teveel aan zand

- Behandelen van de uitzetvoegen

 • span het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD niet op ter hoogte van de uitzetvoegen
 • maak in de uitzetvoeg een lus met het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD (een vouw laten volgens de ingecalculeerde uitzettingen)
 • werk in de plooi onderaan een rondschuim aangepast aan de diameter in (type Otto Rondsnoer PUR-H)
 • bedek de uitzetvoeg opnieuw met de waterdichtingsband webersys flex band en verlijm met dezelfde kleefmortel
 • kit, eens de tegels geplaatst zijn, de uitzetvoeg met een siliconenkit (type Ottoseal S100 op

- Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen

 • ter hoogte van de vloeraflopen (met een verlengstuk en met vaste of afneembare verbinding) :
  • verlijm de afvoermanchette webersys dry tube 100-130 mm (of een manchette uit het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD op de juiste afmetingen gesneden) op de vaste verbinding met weberepox easy en laat drogen
  • verlijm het webersys dry GOLD met de kleefmortel op de afvoermanchette. Werk met een klein truweel in
  • snijd de gewenste diameter in het membraan ter hoogte van de vloeraflopen uit en schroef vervolgens de afneembare verbinding op de vaste verbinding vast
  • verlijm de aangrenzende strook webersys dry GOLD tot op min. 20 cm van de vloerafloop
 • ter hoogte van de leidingen :

 

2. Verlijmen en voegen van de tegels

tegels plaatsen op een waterdichtingsmembraan
 • op muren : verlijm de tegels onmiddellijk na de plaatsing van het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD met een kleefmortel uit het gamma webercol plus, webercol gres of webercol pro
 • op vloeren : laat ± 12 uren drogen vooraleer de tegels te verlijmen (wachten tot de uitharding van de kleefmortel)
 • voeg het tegeloppervlak de volgende dag met een voegmortel uit het gamma webercolor of weberjoint, rekening houdend met de gekozen voegbreedte in functie van het gebruikte tegelformaat en het toepassingsdomein
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op

Aanbevelingen

 • gebruik webersys dry GOLD steeds met de producten behorend tot het systeem
 • let erop het waterdichtingsmembraan webersys dry GOLD na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren
 • het maximale tegelformaat wordt in de technische productfiche van de kleefmortels vermeld
 • behandel de uitzet- en verdelingsvoegen en herneem ze ter hoogte van het tegelwerk
 • plaats webersys dry en webersys dry GOLD niet op vochtige ondergronden
 • vergewis u ervan dat er op de ondergrond geen risico op staand water bestaat (een helling of afwatering voorzien)
 • zorg bij houten platen steeds voor ventilatie aan de onderkant
 • raadpleeg de voorbereiding van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weberepox easy

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

weber.joint pro

Waterwerende mortel voor smalle tegelvoegen

webercolor comfort

Ontdek hier de nieuwe waterwerende, gekleurde en flexibele mortel voor smalle tegelvoegen van Weber

weber.sys dry

Systeem ter bescherming tegen waterinfiltraties onder tegels

weber.sys dry GOLD

Maak uw badkamer, douche,... waterdicht met het waterdichtingsmembraan en dampscherm onder tegels weber.sys dry GOLD

weber.sys dry corner I

Voorgevormde binnenhoeken (90°) voor het waterdicht maken van binnenhoeken

weber.sys dry corner O

Voorgevormde buitenhoeken (90°) voor het waterdicht maken van buitenhoeken

weber.sys dry tube

Afvoer- en buismanchetten voor het waterdicht maken van vloeraflopen en buisdoorvoeringen

weber.prim tac

Regel de porositeit van uw ondergrond met de porositeitsregelende grondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels weber.prim tac

weber.prim bond mono

Verbeter de hechting van kleef- en nivelleringsmortels met de waterwerende hechtgrondlaag weber.prim bond mono

Deze producten zijn ook geschikt ...

weberseal S

Silicone voor sanitaire ruimtes, kleur-op-kleur aangemaakt volgens het kleurengamma Weber.voegmortels voor tegels