Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Een balkon of een buitenterras waterdicht maken en betegelen

Balkons en buitenterrassen zijn vaak onderhevig aan belangrijke en strenge thermische eisen. Om de duurzaamheid van het tegelwerk te verzekeren, moet de uitvoering van het tegelwerk in de meest optimale omstandigheden gebeuren

Wat zijn de technische moeilijkheden?

Klimatologische omstandigheden

Klimatologische invloeden (regen, vorst, zon) onderwerpen de tegels, de kleefmortel, de voegen en de ondergrond aan permanente dimensionale vervormingen. Deze materialen zetten nl. niet op dezelfde manier uit en het tegelwerk kan barsten en zelfs loskomen wanneer de uitzetting verhinderd wordt

Waterinfiltraties

Regenwaterplassen, soms gepaard gaand met vorst, kunnen op termijn infiltreren in de vloeropbouw en, na verloop van tijd, het loskomen van de tegels veroorzaken, zeker wanneer de voegen tussen de tegels niet waterwerend zijn

Slijtage

In oude bouwen kan het gebruik en de natuurlijke slijtage van de materialen de waterdichtheid van een balkon of een terras schaden en aanleiding geven tot infiltratie van water waarvan de oorsprong soms moeilijk te lokaliseren is

Hoe kunnen we dit oplossen?

1. Ontkoppelen

Om de spanningen tussen de ondergrond en de tegels maximaal te neutraliseren, zal het aanbrengen van een ontkoppelingsmembraan noodzakelijk zijn om deze spanningen (bvb. veroorzaakt door de krimp van de dekvloer, …) beter te overbruggen en niet over te dragen naar het tegelwerk

2. Waterdichten

De waterdichtingsfunctie van dit membraan zal het tegelwerk eveneens beschermen tegen vocht, zal de waterdoorstroming vermijden, en zal de beschadiging van balkons en terrassen verhinderen

Om een duurzame betegeling te bekomen, dient men :

 • een perfect stevige en stabiele ondergrond te hebben, met een helling van minstens 1,5% die een voldoende afwatering geeft
 • de ondergrond te ontkoppelen en waterdicht te maken met een ontkoppelings- en waterdichtingssysteem zoals webersys flex mono of webersys flex roll
 • een dubbele verlijming (100% lijmoverdracht) van de tegels met een vervormbare tegellijm (C2S) type webercol plus 3D te voorzien
 • de tegels te voegen met een waterwerende voegmortel type weberjoint flex (min. voegbreedte 5 mm), ontkoppeld van harde verticale oppervlakken
 • de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op te kitten

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, afhankelijk van de werfomstandigheden en de gewoonten van de tegelzetter

 

Oplossing 1 : Het gebruik van de ontkoppelings- en waterdichtingsmortel webersys flex mono

Voorbereiden van de ondergrond en behandeling van specifieke plaatsen

 • controleer de stevigheid en de cohesie van de ondergrond met de hamer
 • ga op een oude tegelvloer de hechting van de bestaande bekleding na
 • herkleef holklinkende tegels of vul gaten met weberrep beton of weberfloor 4040 op
 • plaatselijke oneffenheden tot 10 mm kunnen met weber.col plus 3D opgevuld of uitgevlakt worden
 • ga het bestaan van een helling van min. 1,5% (1,5 cm/m) na. Breng zoniet met weberchape CBI of weberchape express (min. dikte voor hechtende chape : 20 mm) op niveau, na aanbrengen van de geschikte grondlaag. Laat minimum 12 uren drogen
 • reinig zorgvuldig en ontstof door stofzuigen vóór het aanbrengen van de ontkoppelingsmortel webersys flex mono
 • bevochtig, op zeer poreuze ondergrond, de ondergrond licht met water
 • voorzie tegen de verticale oppervlakken een soepele uitzettingsvoeg van min. 6 mm
 • breng in de hoekaansluitingen (aansluiting muur/vloer) en op scheuren (gestabiliseerd en smaller dan 2 mm) met een platte borstel een laag webersys flex mono aan
 • druk de waterdichtingsband webersys flex band in de laag webersys flex mono aan en strijk af
 • behandel de binnen- en buitenhoeken op dezelfde manier, met gebruik van de voorgevormde hoeken webersys dry corner I/0
 • druk de voorgevormde hoeken in de laag webersys flex mono aan en strijk af
 • behandel de specifieke plaatsen (doorvoer van buizen, sifons) op dezelfde manier met de buismanchetten webersys dry tube 32-55 mm of de afvoermanchetten webersys dry tube 100-130 mm
 • verdeel grote tegeloppervlakten in oppervlakken van 30 m2 d.m.v. het plaatsen van verdelingsvoegen of verdelingsprofielen

Aanbrengen van de ontkoppelingsmortel webersys flex mono

waterdichtingsmortel voor op terras of balkon mengen
waterdichtingsmortel voor op terras of balkon uitstrijken
wapeningsnet aanbrengen in waterdichtingsmortel
 • breng met een getande spaan 4 x 4 x 4 mm een 1ste laag webersys flex mono op de ondergrond aan
 • druk het wapeningsnet (maasbreedte 2 x 2 mm of 4 x 4 mm) zonder plooien in de 1ste verse laag webersys flex mono aan, en strijk met een vlakspaan af. Overlap de stroken 5 cm. Laat 4 uren drogen
 • breng met een vlakspaan een 2de laag aan, in dezelfde richting van de rillen gevormd door de 1ste laag
 • laat minstens 20 uren drogen alvorens te betegelen

Verlijmen en voegen van tegels

 • kleef de tegels, in dubbele verlijming, met webercol plus 3D om een volledige overdracht van de tegellijm te bekomen
 • vul de voegen met weberjoint flex (min. voegbreedte : 5 mm) op
 • respecteer de uitzet- en verdelingsvoegen
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op

Ter info : dit systeem kan ook gebruikt worden op een bestaande betegeling binnen en buiten. Raadpleeg ons voor meer informatie

Oplossing 2 : Het gebruik van het flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll

Voorbereiden van de ondergrond

 • controleer de stevigheid en de cohesie van de ondergrond met de hamer
 • ga op een oude tegelvloer de hechting van de bestaande bekleding na
 • herkleef holklinkende tegels of vul de gaten met weberrep beton of weberfloor 4040 op
 • vul belangrijke oneffenheden met weberrep beton op
 • plaatselijke oneffenheden tot 10 mm kunnen met webercol plus 3D opgevuld of uitgevlakt worden
 • ga het bestaan van een helling van min. 1,5% (1,5 cm/m) na. Breng anders met weberchape CBI of weberchape express (min. dikte voor hechtende chape : 20 mm) op niveau, na aanbrengen van de geschikte grondlaag. Laat minimum 12 uren drogen
 • verwijder sporen van onderhoudsproducten, vet, oliën en cementmelk. Spoel en laat drogen
 • ontstof zorgvuldig door stofzuigen
 • breng op zeer poreuze ondergrond de grondlaag weberprim tac aan

Aanbrengen van het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll

1. Verlijmen van het membraan

aanbrengen flexibel ontkoppelingsmembraan weber.sys flex roll
 • breng een laag kleefmortel uit het gamma webercol plus aan, met een getande spaan van formaat 4 x 4 x 4 mm
 • knip de stroken webersys flex roll op voorhand op maat
 • plaats de stroken webersys flex roll (gele zijde naar boven gericht) boord tegen boord (met naden) rimpelvrij in de verse kleefmortel, bij voorkeur in de richting van de stroming van het water
 • druk de stroken nauwkeurig met de gladde kant van de getande spaan of met een platte spatel aan, om een lijmoverdracht van 100% te bekomen met de achterzijde van de stroken
 • vermijd de vorming van luchtbellen
 • plaats de stroken tot de aansluiting van de afwerkingsprofielen op de balkon- of terrasboord

2. Behandeling van de naden

3. Afwerking van de boorden

 • bevestig de afwerkingsprofielen
 • ontrol het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll tot aan de aansluiting van het afwerkingsprofiel en verlijm met de gebruikte kleefmortel
 • voer de aansluiting tussen het membraan en het afwerkingsprofiel uit door webersys flex band overlappend met weberepox easy te verlijmen

4. Behandelen van de uitzetvoegen en de hoekaansluitingen

hoeken waterdicht maken op terras of balkon
 • knip de strook webersys flex roll ter hoogte van de uitzetvoegen af
 • maak in de uitzetvoeg een lus met de waterdichtingsband webersys flex band (een vouw laten volgens de ingecalculeerde uitzettingen)
 • werk in de plooi onderaan een rondschuim aangepast aan de diameter type Otto Rondsnoer PE (buiten toepassing) in
 • bedek de uitzetvoeg opnieuw met de waterdichtingsband webersy flex band en verlijm met dezelfde tegellijm
 • kit, eens de tegels geplaatst zijn, de uitzetvoeg met een siliconenkit (type Ottoseal S100 op
 • werk de hoekaansluitingen (aansluiting muur/vloer) met webersy flex band af, door deze met de gebruikte kleefmortel op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll te verlijmen
 • strijk met een klein truweel glad
 • verlijm ter hoogte van de binnen- en buitenhoeken de voorgevormde hoeken weber.sys dry corner I en weber.sys dry corner O met de gebruikte kleefmortel op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll
 • strijk met een klein truweel glad

5. Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen

 • ter hoogte van de vloeraflopen (met een verlengstuk en met vaste of afneembare verbinding) :
  • verlijm, na het uitsnijden van de gewenste buitendiameter van de vloeraflopen in het membraan, het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll met de gebruikte tegellijm rond de afvoer
  • werk met een klein truweel in
  • verlijm de afvoermanchette webersys dry tube 100-130 mm met weberepox easy op de vaste verbinding en dus ook op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll. Laat drogen
  • schroef vervolgens de afneembare verbinding op de vaste verbinding vast
  • verlijm de aangrenzende strook webersys flex roll tot op min. 20 cm van de vloerafloop
 • ter hoogte van de leidingen :

Verlijmen en voegen van de tegels

tegels verlijmen op ontkoppelingsmat
 • verlijm de tegels, na de uitharding van de tegellijm onder het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan webersys flex roll, met webercol plus 3D. Beperk het tegelformaat tot 2000 cm2
 • vul de voegen de volgende dag met weberjoint flex (min. voegbreedte : 5 mm) op
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 op

Aanbevelingen

 • gebruik webersys flex mono en webersys flex roll uitsluitend met alle andere producten in het systeem
 • breng webersys flex mono en webersys flex roll niet aan op bevroren ondergrond, in volle zon, op een aan wind blootgestelde ondergrond, op warme ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
 • let erop het membraan webersys flex mono en webersys flex roll na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren
 • het maximale tegelformaat wordt in de technische productfiche van de tegellijmen vermeld
 • bescherm het tegelwerk 24 u tot 48 u na de plaatsing tegen regen
 • herneem uitzettings- en verdelingsvoegen in het tegelwerk
 • raadpleeg de diagnose van de ondergrond en de technische productfiches van de gebruikte producten 
 • kies bij het aanbrengen van webersys flex roll de tegellijm afhankelijk van de ondergrond

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weberfloor 4040

Snelle herstellingsmortel voor binnen- en buitenvloeren

weberchape CBI

Snelbindmiddel voor het uitvoeren van hechtende of niet-hechtende cementdekvloeren, op binnen- en buitenvloeren

weber.joint flex

Flexibele waterwerende mortel voor tegelvoegen

weber.sys dry tube

Afvoer- en buismanchetten voor het waterdicht maken van vloeraflopen en buisdoorvoeringen

weber.sys dry corner O

Voorgevormde buitenhoeken (90°) voor het waterdicht maken van buitenhoeken

weber.sys dry corner I

Voorgevormde binnenhoeken (90°) voor het waterdicht maken van binnenhoeken

weber.prim tac

Regel de porositeit van uw ondergrond met de porositeitsregelende grondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels weber.prim tac

weber.sys flex mono

Maak uw terras of balkon waterdicht met de flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsmortel weber.sys flex mono

weber.sys flex roll

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

weber.rep beton

Fijne betonrenovatiemortel voor het herstellen van beschadigd beton,... weber.rep beton

weberseal S

Silicone voor sanitaire ruimtes, kleur-op-kleur aangemaakt volgens het kleurengamma Weber.voegmortels voor tegels