Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys flex roll

weber.sys flex roll
weber.sys flex roll

Productvoordelen

 • Dun systeem : 1,5 mm dik
 • Snel bekleedbaar : tijdswinst
 • Zonder noppen : minder lijmverbruik
 • Membraan uit polypropyleen : betere thermische weerstand, betere hechting van kleefmortels
 • Milieuvriendelijk : 100% recycleerbaar

Flexibel ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan onder tegels

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • ontkoppelen en beschermen tegen waterinfiltraties van te betegelen vloeren op balkons en terrassen
 • ontkoppelen en beschermen tegen waterinfiltraties van tegelwerken in vochtige en zeer vochtige lokalen zoals badkamers, (groot)keukens, douches, sanitair van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik en in lokalen met intens verkeer
 • ontkoppelen van tegelwerken op ondergronden onderhevig aan dimensionale schommelingen (houten vloeren, vloerverwarming)

Toegelaten ondergronden (*)
binnenvloeren

 • cementdekvloer, betonplaat
 • vloerverwarming met warm water of elektrische vloerverwarming
 • betegeling op cementondergrond
 • vloeregalisatiemortel op cementondergrond
 • bestaande hechtende bekledingen op cementondergrond : hard vinyl, verf, bestaande betegeling
 • plankenvloer, houten platen (multiplex WBP of spaanplaat type B) (in droge of halfvochtige lokalen)

buitenvloeren

 • cementdekvloer, betonplaat
 • betegeling op cementondergrond

(*) Het gebruik vooraf van de grondlagen weber.prim tac en weber.prim bond mono wordt bepaald door de karakteristieken van de gebruikte kleefmortels. Eerst de productfiches van de te gebruiken kleefmortels raadplegen

voor andere ondergronden : raadpleeg ons

Toegelaten bekleding

 • tegels

Verenigbare lijmen

 • de kleefmortels uit het gamma weber.col plusweber.col gres en weber.col pro (keuze afhankelijk van het type ondergrond)

Gebruikslimieten

 • gebruik weber.sys flex roll niet :
  • om de waterdichting van gevels, zwembaden of waterreservoirs, vloeren in industriële lokalen (belasting > 2 KN/m²) te verzekeren
  • op onstabiele ondergronden
  • op bitumineuze membranen of ondergronden op basis van bitumen

N.B. : het maximum formaat van de tegels wordt bepaald door de tabellen van de technische nota’s van de gebruikte kleefmortel

Verwerkingseigenschappen

 • wachttijd vóór het plaatsen van de tegels : ± 12 uren (wachten tot de uitharding van de kleefmortel onder het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan)

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

Identificatie

 • samenstelling : membraan op basis van polypropyleen, aan beide zijden bekleed met een vliesweefsel
 • dikte : 1,5 mm
 • gewicht : 430 g/m²
 • breedte : 1 m

Prestaties

 • waterdampweerstand (Sd) : 90 m
 • waterdoorlaatbaarheid : geen
 • brandklasse : B2
 • temperatuurweerstand : van -30°C tot +90°C
 • EMICODE klasse (VOS) : EC 1 PLUS

Referentiedocumenten

 • Technische Voorlichtingen (TV) 189, 193 en 196 (WTCB)

Verbruik

 • 1,00 m²/m²

Kleuren

 • geel/grijs

Bewaring

 • 2 jaar vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht en zon

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • truweel, getande spaan, traagdraaiende elektrische menger, schaar

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen steeds effen, zuiver, stevig, stabiel, gezond, scheurvrij en cohesief te zijn
 • ontstof door stofzuigen
 • verwijder sporen van onderhoudsproducten voor tegels, vet, oliën en cementmelk. Spoel en laat drogen
 • verwijder afbladerende verf
 • vul eventuele gaten of belangrijke oneffenheden, tenminste 48 uren vóór het aanbrengen van weber.sys flex roll, m.b.h.v. een vloermortel uit het gamma weber.niv op of vlak uit. Plaatselijk uitvlakken tot 10 mm kan met de gebruikte kleefmortel uitgevoerd worden
 • schroef houten vloerplanken op de draagstructuur vast om elke beweging te vermijden. Vlak oneffenheden op houten ondergronden met weber.niv flex uit, na het aanbrengen van de grondlaag weber.prim bond mono
 • controleer de hechting van de bestaande bekleding. Verwijder en vervang holklinkende of zwak hechtende delen. Of, herstel de ondergrond met een aangepast product of vul op
 • schuur bestaande geglazuurde tegels met grove korrel
 • breng afhankelijk van het type ondergrond en van de gebruikte kleefmortel en indien nodig, de grondlaag weber.prim tac of weber.prim bond mono met de rol op de ondergrond aan (raadpleeg de productfiche van de gebruikte kleefmortel), vóór het plaatsen van weber.sys flex roll. Laat de grondlaag drogen

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
 • breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op ondergronden blootgesteld aan wind, op warme ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
 • breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit)
 • weber.sys flex roll mag op dekvloeren van balkons en terrassen geplaatst worden vanaf dat deze beloopbaar zijn

Aanbrengen

Verlijmen van het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll

 • breng met een getande spaan van formaat 4 x 4 x 4 mm een laag kleefmortel uit het gamma weber.col plus, weber.col gres of weber.col pro aan
 • plaats de stroken weber.sys flex roll (gele zijde naar boven gericht), op voorhand op maat geknipt en boord tegen boord (met naden), rimpelvrij in de verse kleefmortel, bij voorkeur in de richting van de stroming van het water
 • druk de stroken nauwkeurig met de gladde kant van de getande spaan of met een platte spatel aan om een lijmoverdracht van 100% te bekomen met de achterzijde van de stroken
 • vermijd de vorming van luchtbellen
 • plaats in geval van plaatsing op balkons en terrassen, de stroken tot de aansluiting van de afwerkingsprofielen op de balkon- of terrasboord

Behandelen van de naden

 • verlijm de waterdichtingsband weber.sys flex band met een kleefmortel uit het gamma weber.col plus, weber.col gres of weber.col pro op de naden
 • druk de waterdichtingsband weber.sys flex band in de verse kleefmortel aan
 • strijk met een klein truweel glad

Afwerking van de boorden

 • bevestig de afwerkingsprofielen (schroeven)
 • ontrol het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll tot aan de aansluiting van het afwerkingsprofiel
 • verlijm weber.sys flex roll met een kleefmortel uit het gamma weber.col plus, weber.col gres of weber.col pro
 • voer de verbinding tussen het membraan en de aansluiting van het afwerkingsprofiel uit door de waterdichtingsband weber.sys flex band met weber.epox easy te verlijmen

Behandelen van de uitzetvoegen en de hoekaansluitingen

 • knip de strook weber.sys flex roll ter hoogte van de uitzetvoegen af
 • maak in de uitzetvoeg een lus met de waterdichtingsband weber.sys flex band (een vouw laten volgens de ingecalculeerde uitzettingen)
 • werk in de plooi onderaan een rondschuim (type Otto Rondsnoer PUR-H (binnen toepassing) of PE (buiten toepassing)) aangepast aan de diameter in
 • verlijm de uitzetvoeg opnieuw met de waterdichtingsband weber.sys flex band bedekken en met de kleefmortel
 • kit, eens de tegels geplaatst zijn, de uitzetvoeg met een siliconenvoeg (type Ottoseal S100 of Ottoseal S70voor natuursteen) op
 • bedek de hoekaansluitingen (aansluiting muur/vloer) met de waterdichtingsband weber.sys flex band door deze op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll met een kleefmortel uit het gamma weber.col plus, weber.col gres of weber.col pro te verlijmen
 • strijk met een klein truweel glad
 • verlijm de voorgevormde binnenhoeken weber.sys dry corner I en buitenhoeken weber.sys dry corner O ter hoogte van de binnen- en buitenhoeken op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll, met de gebruikte kleefmortel, verlijmen
 • strijk met een klein truweel glad

Behandelen van de vloeraflopen en de leidingen

 • ter hoogte van de vloeraflopen (met een verlengstuk en met vaste of afneembare verbinding) :
  • verlijm, na het uitsnijden van de gewenste buitendiameter van de vloeraflopen in het membraan, het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll rond de afvoer met een kleefmortel uit het gamma weber.col plus, weber.col gres of weber.col pro
  • werk met een klein truweel in
  • verlijm de afvoermanchette weber.sys dry tube 100-130 mm met weber.epox easy op de vaste verbinding en dus ook op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll
  • laat drogen
  • schroef vervolgens de afneembare verbinding op de vaste verbinding vast
  • verlijm de aangrenzende strook weber.sys flex roll tot op min. 20 cm van de vloerafloop
 • ter hoogte van de leidingen :
  • maak de omtrek van de leidingen waterdicht door de voorziene buismanchette weber.sys dry tube 32 - 55 mm op het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll te verlijmen met een kleefmortel uit het gamma weber.col plus, weber.col gres of weber.col pro
  • werk met een klein truweel in

Verlijmen en voegen van de tegels

 • verlijm de tegels, na de uitharding van de kleefmortel onder het ontkoppelings- en waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll, met weber.col plus 3D, weber.col plus E-CO2 Comfort of weber.col plus Comfort
 • beperk voor buitentoepassingen (balkon, terras) het tegelformaat tot 2000 cm²
 • voeg de volgende dag met een voegmortel uit het gamma weber.color of met weber.joint flex, rekening houdend met de gekozen voegbreedte in functie van het gebruikte tegelformaat en het toepassingsdomein
 • kit de randvoegen, de verdelingsvoegen en de uitzetvoegenmet een siliconenvoeg type Ottoseal S100 (of Ottoseal S70 voor natuursteen) op

Aanbevelingen

 • behandel de uitzet- en verdelingsvoegen met de waterdichtingsband weber.sys flex band (zie “Behandelen van de uitzetvoegen”) en herneem ze ter hoogte van het tegelwerk
 • raadpleeg op voorhand de technische fiches van de gebruikte producten in combinatie met het systeem
 • let erop het waterdichtingsmembraan weber.sys flex roll na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren
 • bescherm het membraan in doorgangs- en stockagezones met planken
 • vergewis u steeds over de goede ventilatie onder de plankenvloer of houten platen
 • voorzie op balkons, terrassen en in vochtige lokalen, altijd een helling van minimum 1,5% (1,5 cm/m)
 • gebruik weber.sys flex roll als zijnde een volledig waterdichtingssysteem STEEDS met de producten behorend tot het systeem weber.sys flex roll
 • beperk bij gebruik van weber.col gres TB de zetdikte tot 10 mm

Productinfo

Verkoopeenheid

 • rol van 15 m