Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys flex mono

weber.sys flex mono
weber.sys flex mono

Productvoordelen

 • 1 component mortel
 • Zeer flexibele mortel : scheuroverbruggend
 • Polyvalent : ook geschikt voor het waterdicht maken van zwembaden, ondergrondse muren

1 component flexibele ontkoppelings- en waterdichtingsmortel onder tegels

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • ontkoppelen en beschermen tegen waterinfiltraties van te betegelen vloeren op balkons en terrassen
 • ontkoppelen en beschermen tegen waterinfiltraties van tegelwerken in vochtige en zeer vochtige lokalen zoals (groot)keukens, douches, sanitair van gebouwen met gemeenschappelijk gebruik en technische lokalen
 • waterdicht maken van zwembaden en waterreservoirs in beton met privé of publiek gebruik
 • waterdicht maken van ondergrondse muren van gebouwen buiten

Toegelaten ondergronden
binnenvloeren

 • beton
 • cementdekvloer (met of zonder vloerverwarming)
 • vloeregalisatiemortel op cementondergrond
 • betegeling op cementondergrond

binnenmuren

 • cementbepleistering
 • betegeling op cementondergrond

buitenvloeren

 • beton
 • cementdekvloer
 • betegeling op cementondergrond

buitenmuren

 • metselwerk van holle of volle betonblokken
 • cementering

voor het waterdicht maken van zwembaden en waterreservoirs zijn enkel bekistingsblokken en beton toegelaten

voor andere ondergronden : raadpleeg ons

Gebruikslimieten

 • gebruik weber.sys flex mono niet :
  • bij dikte groter dan 2 mm per laag
  • op bitumineuze membranen of ondergronden o.b.v. bitumen in het algemeen
  • voor het waterdicht maken van ondergronden onderhevig aan watertegendruk
  • voor het waterdicht maken van bovengrondse muren

N.B. : het maximum formaat van de tegels wordt bepaald door de tabellen van de technische nota’s van de producten weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D en weber.col plus E-CO2 Comfort

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : 45 tot 60 minuten
 • wachttijd tussen 2 lagen : 4 uren
 • wachttijd vóór het plaatsen van de tegels : 20 uren
 • wachttijd vóór het vullen van het zwembad of waterreservoir met water : 7 dagen
 • wachttijd vóór aanaarden : min. 7 dagen
  deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen
 • laagdikte : 3 tot 4 mm (1,5 tot 2 mm per laag, in 2 lagen aan te brengen)

Identificatie

 • samenstelling : cement, minerale vulstoffen en specifieke toeslagstoffen
 • densiteit van het poeder : 1,0
 • densiteit van de natte mortel : 1,25

Prestaties

 • initiële hechtsterkte : ≥ 1,6 N/mm²
 • waterdampdoorlaatbaarheid μ : 25
  deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
 • waterdoorlaatbaarheid : geen

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing
 • DoP-PT-4252[1]-01

Verbruik

 • 3 tot 4,2 kg/m²

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • vlakspaan, truweel, getaande spaan 3 x 3 x 3 mm, borstel

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen steeds droog, vlak, effen, zuiver, stevig, stabiel, gezond, scheurvrij en cohesief te zijn
 • verwijder alle sporen van vet, olie en cementmelk
 • ontstof door stofzuigen
 • controleer de hechting van de bestaande tegels :
  • herkleven holklinkende tegels
  • verwijder alle sporen van onderhoudsproducten, vet, …
  • spoel en laat drogen
 • vul de te diepe voegen in metselwerk eerst met weber.floor 4040 op en laat drogen
 • verwijder alle belangrijke oneffenheden, die moeilijkheden bij het aanbrengen of het bekomen van een te grote zetdikte kunnen veroorzaken, door krabben of beitelen
 • verwijder de niet-hechtende delen. Vul eventuele belangrijke gaten of oneffenheden, tenminste 48 uren vóór het plaatsen van de ontkoppelingsmortel, met weber.floor 4040 op of vlak uit
 • schuur bestaande geglazuurde tegels met grove korrel
 • vul op oude tegelvloeren de voegen tussen de tegels eerst met weber.floor 4040 of met de gebruikte kleefmortel op of vlak uit. Laat drogen
 • behandel de specifieke plaatsen (doorvoer van buizen, sifons, binnen- en buitenhoeken) met de manchette weber.sys dry tube, de voorgevormde hoeken weber.sys dry corner I/weber.sys dry corner O en de waterdichtingsband weber.sys flex band, aangedrukt en afgestreken in een laag weber.sys flex mono
 • behandel de uitzet- en verdelingsvoegen met de waterdichtingsband weber.sys flex band en herneem deze in het tegelwerk

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
 • breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden, op ondergronden blootgesteld aan wind of bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren
 • breng niet aan op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit)
 • bevochtig bij warm weer of bij te poreuze ondergronden eerst de ondergrond licht met water
 • let erop weber.sys flex mono na het aanbrengen niet te beschadigen of te perforeren
 • bescherm het tegelwerk, 24 tot 48 uren na het plaatsen, tegen regen
 • werk steeds in goed verluchte lokalen
 • voeg geen water, zand of cement aan het mengsel toe

Aanbrengen

 • breng met een platte borstel een laag weber.sys flex mono in de hoeken aan
 • knip de waterdichtingsband weber.sys flex band met een schaar in, zodanig dat de hoeken en obstakels goed bedekt worden
 • strijk de waterdichtingsband met weber.sys flex mono in
 • strijk met een klein truweel of een borstel af breng, met een getande spaan (3 x 3 x 3 mm), een 1ste laag weber.sys flex mono op de ondergrond aan
 • knip het wapeningsnet (maasbreedte 4 x 4 mm) op maat van de te behandelen ondergrond uit
 • druk het wapeningsnet zonder plooien in de 1ste verse laag weber.sys flex mono aan
 • strijk met een vlakspaan af en laat de stroken 5 cm overlappen
 • breng, na droging van de 1ste laag, een 2de laag aan met een vlakspaan en in dezelfde richting van de rillen gevormd door de 1ste laag
 • laat 20 uren drogen alvorens de tegels met weber.col plus Comfort, weber.col plus 3D of weber.col plus E-CO2 Comfort te kleven

Aanbevelingen

 • gebruik weber.sys flex mono als zijnde een waterdichtings- en ontkoppelingsmortel van een volledig systeem STEEDS met de producten behorend tot het weber.sys flex mono systeem
 • bescherm weber.sys flex mono, eens aangebracht als waterdichtingssysteem voor de funderingsmuren en de ondergrondse delen van gebouwen, steeds tegen mechanische degradatie
 • bewaar overal een constante dikte van min. 2 mm en max. 3 tot 4 mm

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 20 kg