Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberepox easy

weberepox easy
weberepox easy

Nieuw

Productvoordelen

 • Uitgebreid kleurgamma, met mogelijkheid tot speciale effecten
 • Uitermate geschikt voor het decoratief voegen van glasmozaïek
 • Uitstekende verwerking
 • Zeer lange verwerkingstijd
 • Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging

Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • voegen van tegels en keramische bekledingen bestand tegen chemische producten
 • herstellen van beschadigde tegelvoegen
 • voor andere mogelijke toepassingen en bij gebruik als kleefmortel : raadpleeg ons

Toegelaten ondergronden

 • muren en vloeren, binnen of buiten

Lokalen
- chemische industrie

 • laboratoria, productiewerkplaatsen en opslagruimtes, papier-, verf- en ledernijverheid, ...

- voedingsnijverheid

 • slachthuizen, conservenfabrieken, bottelarijen, melkerijen, brouwerijen, ...

- ziekenhuizen

 • operatiezalen, keukens, badkamers en douches, sanitaire installaties, ...

- zwembaden, thermen

 • zwembaden en hun omgeving, douches, baden met thermaal water of
  zeewater, Wellness, ...

- diversen

 • garages, batterijlokalen, openbare toiletten, stallen,
  waterzuiveringsstations, ...

Gebruikslimieten

 • gebruik weberepox easy niet in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé koper/zilver
 • raadpleeg de lijst van de belangrijkste producten waaraan weberepox easy weerstaat. Contacteer ons voor niet-vermelde producten

Weerstand aan chemische producten

Gebruiksvoorzorgen

 • schadelijk product, leef bij gebruik de bij het product meegeleverde voorzorgsmaatregelen na

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : tot 90 minuten bij +20°C


als voegmortel

 • wachttijd vóór het voegen : minimum 24 uren
 • wachttijd vóór het voegen in zwembad : minimum 72 uren
 • wachttijd vóór ingebruikname van de vloer (licht verkeer) : 12 tot 24 uren
 • wachttijd vóór ingebruikname van de vloer (zwaar verkeer) : minimum 72 uren
 • wachttijd vóór volledige chemische weerstand : 7 dagen
 • voegbreedte : van 1 tot 10 mm

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

Identificatie

 • pasta, 2 componenten te mengen (A : 4 kg + B : 1 kg = 5 kg) of (A : 2 kg + B : 0,5 kg = 2,5 kg)
 • samenstelling : epoxyhars en verharder, kwartszanden
 • densiteit van de pasta : 1,6
 • pH : 10 tot 11

Prestaties

 • geklasseerd volgens EN 13888 : RG
 • geklasseerd volgens EN 12004 : R2

mechanische eigenschappen

 • treksterkte op beton :
  • droge toestand : > 3 N/mm²
  • vochtige toestand : > 3 N/mm²

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

temperatuurweerstand

 • van -30°C tot +100°C

Verbruik

 • bij voegen : afhankelijk van
  • het formaat van de tegels (A x B in cm)
  • de tegeldikte (D in mm)
  • de voegbreedte (Br in mm)
 • de formule :
  • V (kg/m²) =0,6 x D x Br x [(A + B)/(A x B)]

NB : om bestendige voegen te bekomen moet de voegbreedte kleiner zijn dan de voegdiepte

Kleuren

 • white, linen, cement, pearl grey, steel, black

Bewaring

 • 2 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • traagdraaiende elektrische menger, pneumatisch pistool, epoxyvoegspaan, schoonmaakspaan, schoonmaakpad

Voorbereiden van de ondergronden

 • bij voegen : de tegellijm dient volledig droog te zijn vóór het voegen. In zwembaden minimum 3 dagen wachten vóór het voegen. De voegen dienen droog, zuiver en vrij van cement of tegellijm te zijn

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +10°C tot +30°C
 • tijdens het uitharden van het product dient de temperatuur steeds min. +10°C te bedragen
 • niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden

Voorbereiden van de mortel

 • meng het geheel van de 2 componenten met een traagdraaiende elektrische menger (100 tpm), tot het bekomen van een soepele en homogene gekleurde pasta. Voeg geen water toe en meng de componenten in hun totaliteit
 • plaats, bij temperaturen lager dan +10°C, weber.epox easy daags voordien in een verwarmd lokaal. Hierdoor zal deze vloeibaarder zijn en dus makkelijker te mengen en te verwerken

Aanbrengen bij voegen

 • strijk weber.epox easy voor kleine oppervlakken manueel met een hardrubberen spaan diagonaal uit om volle voegen te bekomen
 • gebruik voor grote oppervlakken een pneumatisch pistool
 • strijk de voegen glad en verwijder het teveel met een hardrubberen spaan
 • reinig, naargelang het voegen vordert, het oppervlak met zuiver warm water met een herhaaldelijk gespoelde schuurspons of een schoonmaakmachine
 • reinig met warm proper water en een zachte spons (viscose). Spoel de spons regelmatig uit
 • maak droog met een rubberen, zachte aftrekker of een viscose spons
 • zie erop toe dat het tegeloppervlak vóór het volledig uitharden perfect proper is (geen epoxyfilm op het tegeloppervlak). In geval van een uitgeharde epoxyfilm weber.epox easy, kan deze met de speciale reinigingsgel Lithofin Resin-Ex verwijderd worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen op www.tegeldokter.be

Uitvoeren van speciale effecten met weber.gold effect en weber.silver effect

 • voeg aan de initiële mengeling een zakje van 50 g weber.gold effect of weber.silver effect voor 2,5 kg weber.epox easy toe (of 2 zakjes voor 5 kg)
 • meng terug om de glitters op een homogene manier over het mengsel te verdelen

Aanbevelingen

 • bescherm vlekgevoelige tegels (gepolijste tegels, gestructureerde tegels, natuursteen, ...). Voer vooraf een test uit
 • verwijder tijdens het aanbrengen systematisch het teveel aan weberepox easy met lauw water. Uitgeharde weberepox easy is niet meer te verwijderen
 • reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw water
 • gebruik steeds weberepox easy waarvan de temperatuur hoger is dan +10°C (warm au bain-marie op of stockeer in een verwarmd lokaal)
 • voorzie voor het voegen in renovatiewerken steeds een minimum voegdikte van 3 mm
 • respecteer steeds de verdelings- en uitzettingsvoegen
 • kleurveranderingen ten gevolge van UV-straling zijn niet uitgesloten

Productinfo

Verkoopseenheden

 • emmer van 5 kg (2 componenten A+B)
 • emmer van 2,5 kg (2 componenten A+B)