Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Regelgeving

Ontdek hier meer informatie over de Europese normen EN 12004 (classificatie van tegellijmen) en EN 12002 (transversale vervorming van kleefstoffen).

Europese norm EN 12004

Een Europese norm Kleefstoffen voor tegels werd opgemaakt en gestemd als zijnde de norm EN 12004.
Deze norm definieert de classificatie van tegellijmen.

De kleefstoffen zijn ingedeeld volgens :

- hun aard :
aardklasse
 • kleefmortels
  poeders met water of een vloeibare mengstof aan te maken voor het gebruik
C
 • kleefpasta's
  gebruiksklare kleefpasta's
D
- hun prestaties en hun verwerkingskarakteristieken, gemeten volgens de Europese testnormen :
 afkortingomschrijvingtestnorm
finale prestaties

1kleefstof met normale hechtingEN 1324
EN 1348
2kleefstof met verbeterde hechtingEN 1324
EN 1348
verwerkings-
karakteristieken


Fkleefstof met snelle bindingEN 1348
Tkleefstof met hoge afglijdingsweerstandEN 1308
Ekleefstof met verlengde open tijdEN 1346

Prestatiegebonden classificatie voor kleefmortels

PrestatieklassenOptionele verwerkingskarakteristieken
C1 : normale hechtingF : snelle binding
T : hoge afglijdingsweerstand
C2 : verbeterde hechtingE : verlengde open tijd

Voorbeeld

 • Een product met klasse C1T is een kleefmortel met normale hechting en een hoge afglijdingsweerstand
 • Een product met klasse C2ET is een kleefmortel met verbeterde hechting, een verlengde open tijd en met een hoge afglijdingsweestand

Prestatiegebonden classificatie voor kleefpasta's

PrestatieklassenOptionele verwerkingskarakteristieken
D1 : normale hechtingT : hoge afglijdingsweerstand
D2 : verbeterde hechting (hoge vochtweerstand)E : verlengde open tijd

Voorbeeld

Een product met klasse D2ET is een kleefpasta met een hoge vochtweerstand, een verlengde open tijd en met een hoge afglijdingsweerstand.
Een product met klasse D1ET is een kleefpasta met een verlengde open tijd en een hoge afglijdingsweerstand.

De optionele karakteristieken F, T en E zijn niet gebonden aan het gebruik (toepassingsdomeinen en toegelaten ondergronden) van de producten, maar aan hun verwerkingsomstandigheden :

F = snelle binding

 • plaatsing bij koud weer
 • verkorte wachttijd (opvoegen - ingebruikname)

T = hoge afglijdingsweerstand

 • op muren : zware tegels/grote formaten
 • op muren : plaatsing van boven naar onder

E = verlengde open tijd

 • plaatsing bij warm weer
 • verlijming van grote oppervlakten

De classificatie van de Weber-producten voor het plaatsen van tegels is vermeld onder het hoofdstuk “prestaties” in de technische productfiches

Europese norm EN 12002

De europese norm EN 12002 bepaalt de transversale vervorming (vervormbaarheid) van kleefstoffen voor tegels en is alleen van toepassing voor de tegellijmen van klasse C2.

Deze norm EN 12002 is niet toepasbaar voor tegellijm met elastische eigenschappen zoals 2 componenten tegellijm op basis van vloeibare hars.

De kleefstoffen zijn ingedeeld volgens :

- hun vervormbaarheid :
vervormbaarheidklasse
vervormbare tegellijmen met een transversale vervorming (vervormbaarheid) = 2,5 mm en < 5 mmC2S1
zeer vervormbare tegellijmen met een transversale vervorming (vervormbaarheid) = 5 mmC2S2

Het gebruik van (sterk) vervormbare tegellijmen (C2S1/C2S2) is bvb. aanbevolen voor volgende werkzaamheden :

 • plaatsing op elektrische vloerverwarming
 • plaatsing in lokaal met zwaar verkeer
 • plaatsing op balkons en terrassen
 • plaatsing op gevels
 • plaatsing op houten vloeren en andere vervormbare ondergronden