Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tegels of steenstrips plaatsen op buitengevelisolatie

 

 

Wat zijn de technische moeilijkheden?

Extra gewicht

Het aanbrengen van tegels of steenstrips betekent dat de buitengevelisolatie belast wordt met een extra gewicht. Daarom moet deze isolatie een zekere dichtheid hebben. Bij het verlijmen van tegels of steenstrips op buitengevelisolatie, raden wij aan gebruik te maken van XPS-isolatieplaten. Ongeacht het type isolatieplaten, adviseren wij ten allen tijde vooraf navraag te doen bij de fabrikant omtrent deze mogelijkheid

Hoe kunnen we dit oplossen?

Aanbrengen van de isolatie

isolatie verlijmen op buitengevel
 • gebruik weber.therm 301 voor het aanbrengen en het wapenen van de buitengevelisolatie, raadpleeg de technische productfiche
 • bevestig de isolatiepanelen altijd mechanisch met roestvrije (inox) pluggen. Voorzie voor het aanbrengen van de tegels, boven de zwevende delen (bvb. latei), een mechanische ondersteuning

Het verlijmen van de tegels

tegels verlijmen op buitengevelisolatie

Het is sterk aangeraden om tegels te gebruiken met een minimale lichtreflectiewaarde (LRV Waarde) van 20% en een vochtopname van <0,05% aan de bovenzijde en van ≤ 0,3% aan de onderzijde. Contacteer in alle geval de tegelfabrikant om de goede compatibiliteit van de tegel met de buitengevelisolatie systeem te controleren

 • de te verlijmen ondergrond dient droog (max. vochtpercentage 1,5%), vlak, proper, stevig en zuiver te zijn
 • breng weber.col plus XXL op de ondergrond aan
 • kam deze vervolgens in een gelijke laagdikte uit. Gebruik een aangepaste getande spaan, afhankelijk van het tegelformaat
 • druk de tegels goed aan om een volledige overdracht van de kleefmortel te bekomen
 • controleer regelmatig de slijtage van de getande spaan en de volledige lijmoverdracht (100%) van de kleefmortel op de rugzijde van de bekleding
 • verwerk de lijm in gepaste oppervlakken, om te voorkomen dat er verfilming (velvorming) op de lijmrillen ontstaat. Dit kan leiden tot onthechting

Opgelet : Bij wind en warm weer, wordt de open tijd van de kleefmortel verkort. Vermijd vocht, tocht en directe blootstelling aan zonlicht tijdens de verwerking en de afbinding

Het verlijmen van steenstrips

Start de verlijming van steenstrips bij de hoeken. De steenstrips mogen in verband gelijmd worden

 • de rugzijde van de steenstrips dient vóór de verlijming proper en vrij van stof te zijn
 • lijm de rugzijde van de steenstrips in en plaats ze in de lijm. Druk goed aan. Respecteer steeds een randvoeg van min. 5 mm
 • gebruik weber.col plus XXL voor het verlijmen van steenstrips
 • voorzie een voegbreedte van minimum 5 tot 8 mm tussen de steenstrips
 • maak de voegen proper naarmate het werk vordert, om voldoende diepte en hechting voor de voegen te creëren 
 • laat de kleefmortel min. 24 uren drogen (afhankelijk van de weeromstandigheden)

Voegen van tegels op buitengevelisolatie

tegels op gevel met isolatie voegen

In verhouding met de waterdampdoorlaatbaarheid van het buitengevelisolatie systeem, dient het totale voegoppervlak tenminste 7 tot 8 % van het totale betegelde oppervlak te bedragen. Raadpleeg de richtlijnen van de fabrikant

 • verwijder vóór het opvullen van de voegen de kleefmortel uit de voegen. Dit om een uniforme voegkleur te bekomen
 • voeg al naargelang het type tegel, het tegeloppervlak min. 24 uren na het betegelen met weber.joint flex of weber.color perfect
 • respecteer de uitzet- en verdelingsvoegen
 • bescherm alle tegelranden van de laatste rij met rand- en hoekprofielen

Voegen van steenstrips op buitengevelisolatie

voegen van steenstrips op buitengevelisolatie

Aandachtspunten voor dilatatievoegen

 • kit de aansluitingen aan kozijnen, de overige niet te isoleren bouwdelen, alsook binnen- en buitenhoeken met de een siliconenvoeg type Ottoseal S100 (of Ottoseal S70 voor natuursteen) op
 • voorzie bij het aanbrengen van tegels op buitengevelisolatie horizontale en verticale verdelingsvoegen (min. 10 mm) in het tegelwerk. De plaats en de hoeveelheid verdelingsvoegen wordt bepaald door de lichtreflectiewaarde van de tegel. Deze waarde wordt opgegeven door de fabrikant van de tegel
 • bepaal hierna, in samenspraak met de fabrikant van de buitengevelisolatie, het aantal verdelingsvoegen
 • kit deze verdelingsvoegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 (of Ottoseal S70 voor natuursteen) op
 • herneem steeds de bouwkundige dilataties in de ondergrond
 • kit deze voegen met een siliconenvoeg type Ottoseal S100 (of Ottoseal S70 voor natuursteen) op
 • voorzie steeds een dilatatie in de gevel wanneer deze uit verschillende materialen bestaat. Deze dilatatievoeg wordt aangebracht in de overgang tussen de verschillende materialen
 • het bepalen van de plaats waar de dilatatievoegen voorzien moeten worden en de hoeveelheid is projectspecifiek, en dient steeds in overleg met de fabrikant van de buitengevelisolatie en de fabrikant van de tegels of de steenstrips te gebeuren

Aanbevelingen

 • het maximaal tegelformaat dient kleiner dan 900 cm² te zijn (dikte 7 tot 13 mm) met een maximale lengte van 600 mm. Contacteer de tegelfabrikant voor grotere formaten
 • het maximaal toegelaten gewicht van de tegels bedraagt 25 kg/m². Contacteer de tegelfabrikant voor grotere formaten
 • het maximaal gewicht van de steenstrips is afhankelijk van de richtlijnen van de fabrikant van de gevelisolatiepanelen
 • vermijd het plaatsen van tegels of steenstrips bij regen, wind, vorst en in volle zon
 • verlijm niet bij temperatuur lager dan +5°C (ook ’s nachts gedurende min. 7 dagen) en bij vochtige weeromstandigheden
 • bescherm de isolatie en het tegelwerk onder het maaiveld tegen waterinfiltratie door het aanbrengen van een geschikte bitumenemulsie
 • controleer steeds het goed plaatsen van de waterkering

Ontdek "Project Napoleonkaai" aan het MAS in Antwerpen

Wij raden u volgende producten aan...

Klik op de productnaam om naar de productfiche te gaan

weber.joint flex

Flexibele waterwerende mortel voor tegelvoegen

weber.ter brick

Ontdek de mogelijkheden van de gekleurde voegmortel voor metselwerk voor het realiseren van decoratieve en waterwerende voegen voor metselwerk (M15)

weber.therm 301

Minerale lijm- en wapeningsmortel voor buitengevelisolatiesystemen op EPS- en XPS-isolatieplaten weber.therm 301