Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 304

weber.therm 304
weber.therm 304

Productvoordelen

 • Eén product voor het verlijmen en wapenen van isolatieplaten
 • Lichtgewicht : heel gemakkelijk te verwerken

Minerale lichtgewicht lijmen wapeningsmortel voor buitengevelisolatiesystemen op EPS- en XPS-isolatieplaten

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • minerale, lichtgewicht mortel voor het verlijmen en wapenen van geëxpandeerde (EPS) en geëxtrudeerde (XPS) isolatieplaten voor buitengevelisolatiesystemen

Toegelaten ondergronden
buiten

 • metselwerk van betonblokken of baksteenblokken
 • cellenbetonblokken : raadpleeg ons
 • voor andere ondergronden : raadpleeg ons

Verenigbare bekledingen

 • sierpleister op siliconenbasis : weber.pas 481

Gebruikslimieten

 • gebruik weber.therm 304 niet op :
  • beton
  • horizontale of hellende vlakken
  • gipsondergronden
  • houten ondergronden
  • niet-vlakke of niet-uitgevlakte ondergronden
  • niet-hechtende ondergronden
  • andere niet-vermelde ondergronden
 • gebruik weber.therm 304 niet met een buitengevelisolatiesysteem met XPS-isolatieplaten afgewerkt met tegels of steenstrips

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : 2 uur
 • gemiddelde laagdikte voor wapenen : 5 tot 8 mm

Identificatie

 • samenstelling : cement, kalk, minerale vulstoffen, waterwerende middelen, hechtings- en verwerkingsverbeterende toeslagstoffen

Prestaties

 • druksterkte van de uitgeharde mortel : > 4 N/mm²
 • waterdampdoorlaatbaarheid μ : < 15
 • waterabsorptiecoëfficiënt w : < 0,5 kg/m².√h
 • hechting op ondergrond : > 0,3 N/mm²

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Zij kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

Referentiedocumenten

 • DoP-BESGWR-010-0713

Verbruik

 • bij toepassing als lijmmortel : ± 4 kg/m²
 • bij toepassing als wapeningsmortel : ± 5 kg/m²

Kleuren

 • wit

Bewaring

 • 1 jaar vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

DoP

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • mortelpomp, traagdraaiende elektrische menger (500 tpm), pleistermes, spaan, truweel

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergrond dient droog, vlak, zuiver, hard en draagkrachtig te zijn
 • verwijder alle aan de gevel bevestigde voorwerpen
 • poreuze ondergronden : raadpleeg ons
 • vlak oneffenheden met een basispleister type weber.dress uit : raadpleeg ons
 • voorzie de stellingen van een afdekzeil om het systeem te beschermen tegen droge wind, regen en volle zon

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C (lucht en ondergrond)
 • breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij vorstrisico binnen de 48 uren
 • breng niet aan in volle zon, bij regen of risico op regen (binnen de 24 uren na het gebruik van het product)

Aanmaken van de mortel

machinaal aanmaken met een mortelpomp (discontinu mengen)

 • regel de druk volgens de richtlijnen van de fabrikant van de machine
 • meng weber.therm 304 gedurende 3 minuten met 7 liter zuiver water per zak van 25 kg

manueel aanmaken

 • maak weber.therm 304 met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) gedurende ± 3 minuten met 7 liter zuiver water per zak van 25 kg aan
 • laat rusten en meng na 10 minuten opnieuw op

Aanbrengen

verlijmen van de isolatieplaten

 • breng de isolatieplaten altijd in verband (tenminste 25 cm verspringend) op de ondergrond aan en laat ter hoogte van de hoeken afwisselen
 • breng bij ondergronden met oneffenheden van minder dan 10 mm/2 m weber.therm 304 volgens de volvlak verlijming (kambedmethode) aan. Breng de lijmmortel over de gehele achterzijde van de isolatieplaat d.m.v. een 20 mm getande spaan aan. Voorzie rechte lijmstrepen over de gehele lengterichting van de plaat. Druk de plaat onmiddellijk tegen de ondergrond aan. Voorzie steeds een overdracht van minstens 50% 
 • breng bij ondergronden met oneffenheden van meer dan 10 mm/2 m (met een maximum van 20 mm) weber.therm 304 volgens de strokenmethode aan. Breng de lijmmortel in een gesloten baan aan de randen en tweemaal over de breedte van de isolatieplaat aan. Druk de plaat onmiddellijk tegen de ondergrond aan en laat drogen
 • een alternatief voor de strokenmethode is de puntrand verlijming (noppenmethode). Breng hierbij de lijmmortel in een gesloten baan op de randen van de isolatieplaat aan en verdeel een aantal kleefpunten (noppen) over het plaatoppervlak. Breng direct nadat de isolatieplaten van lijmmortel voorzien zijn, op de gevel aan. Voorzie steeds een overdracht van minstens 50%
 • de plaatnaden dienen volledig vrij te zijn van lijmmortel. Breng de isolatieplaten op 3 cm afstand van de al gelijmde platen op de muur aan. Laat deze daarna door een schuivende beweging strak aansluiten, om goed gesloten voegen te bekomen en geen mortel tussen de voegen te hebben
 • klop de plaat goed aan om een vlakke aansluiting en verlijming te bekomen. Verwijder de lijmmortel die door het verschuiven van de plaat op de muur komt, alvorens de volgende plaat te plaatsen
 • houd bij hoekaansluitingen de rand vrij van lijmspecie (3 cm + plaatdikte)
 • zaag hoeken rond de gevelopeningen uit één plaat. Er mogen zich geen horizontale, verticale of diagonale plaatnaden rond de hoeken van gevelopeningen bevinden
 • vul openingen van meer dan 2 mm met PUR-schuim of een isolatiemateriaal van dezelfde aard op
 • schuur de isolatieplaten op de hoeken en voegen volledig vlak. Het geïsoleerde oppervlak dient volledig vlak te zijn
 • gebruik weber.therm 304 bij beton ondergronden enkel als wapeningsmortel. Voor een lijmmortel : contacteer ons

aansluitingen

 • maak gevelopeningen aan ramen en deuren, voor de start van de werkzaamheden, met een voegendichtband waterdicht
 • monteer waterslagen vóór aanvang van de isolatiewerken. Voorzie een oversteek van 30 mm, gerekend vanaf de voorzijde van het systeem, om aflopend water en vervuiling van het pleisterwerk te voorkomen
 • voer aansluitingen met niet te isoleren bouwdelen waterdicht uit met een afplakband. Breng deze tenminste 3 cm overlappend aan
 • opgelet : neem bewegings- of constructievoegen in het gevelisolatiesysteem over

wapenen van de isolatieplaten

 • breng bij elke hoek van ramen en deuren diagonaal een strook wapeningsweefsel weber.therm 311 aan (min. 30 x 30 cm) 
 • breng vervolgens een continu wapeningsweefsel aan, ingebed in weber.therm 304. Zorg ervoor dat de 1ste wapeningslaag uitgehard is
 • breng de wapeningsmortel weber.therm 304 in banen van 110 tot 120 cm breed en in een totale dikte van 4 tot 7 mm aan
 • bed het wapeningsweefsel met een inox-spaan in. Voorzie een overlapping van tenminste 100 mm per baan, bij inwendige hoeken minimum 150 mm
 • snijd het overtollige weefsel strak onder het sokkelprofiel af
 • vlak de wapeningsmortel uit

Aanbevelingen

 • raadpleeg Technische Voorlichting (TV) 209 van het WTCB
 • door de specifieke techniek en het materiaal, nodig voor de toepassing van dit product, wordt aangeraden dit product enkel door professionele gebruikers te laten toepassen

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg