Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Legale informatie

Hieronder kan u onze internetcoördinaten terugvinden, alsook de legale informatie met betrekking tot onze website.

Onze internet coördinaten

nv Saint-Gobain Construction Products - division Weber

Maatschappelijke zetel:

Sint-Jansweg 9

B-9130 Kallo

België

BE 0400.865.465 – RPR Dendermonde

Exploitatiezetel:

Oostvaartdijk 10

B-18500 Grimbergen

België

Tel. : +32/02.254.78.54

Fax : +32/02.254.78.55

Webmaster : Debbie WOUTERS (webmaster(at)weber-belgium.be)

Hosting : LinkByNet - http://www.linkbynet.com/
Parc du Colombier
14, Rue Jules Saulnier
93200 SAINT-DENIS FRANCE
Tel. : +33 1 4813 0000

PRIVACY

Dit is de website van nv Saint-Gobain construction Products - division Weber, met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo en exploitatiezetel te Oostvaartdijk 10, 1850 Grimbergen.

Bij een bezoek op onze website bewaren wij de volgende informatie :

  • uw e-mailadres indien u per mail met ons communiceert
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt hebt
  • het IP-adres, User Agent (type van browser welke u gebruikt)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies uitsluitend voor intern gebruik. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de harde schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op het internet.

We hebben een reeks nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Hoe kunt u ons bedrijf contacteren voor wat dit privacy-beleid betreft?

Wenst u te reageren of informatie te bekomen aangaande één van de hiervoor beschreven praktijken, dan kunt u ons per brief contacteren :

nv Saint-Gobain Construction Products - division Weber
Oostvaartdijk 10
1850 Grimbergen 

Communicatie per e-mail

Indien u wensen in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve u uit te schrijven door op de gepaste link te klikken.

Communicatie per brief

Als u via het web uw postadres meedeelt, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal U alleen die informatie die u aangevraagd hebt worden toegestuurd, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, en indien uitdrukkelijk vermeld, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de gevraagde informatie.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van onze website het recht van verzet tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing doeleinden. Als u hiervan gebruikt wenst te maken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de dienst van de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Dit kunt u :

  • telefonisch op het gratisnummer : 0800-91 888
  • per post : BDMV, Dienst Robinson List, Buro & design Center, Heizel Esplanade B46 te 1020 Brussel
  • Per internet : www.robinsonlist.be

U wordt hier op de hoogte gebracht dat ons bedrijf de consumenteninformatie kan gebruiken voor nieuwe doeleinden die vandaag nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben de bezoekers van onze website toegang op alle informatie die wij van hen bijhouden en de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons ‘privacy-beleid’, kunt u altijd contact opnemen met :

  • nv Saint-Gobain Weber Belgium, Oostvaartdijk 10 1850 Grimbergen

Alle zorgvuldigheid is betracht

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van de Saint-Gobain Weber Belgium n.v. website, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet langer juist is. Saint-Gobain Weber Belgium n.v. kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Virussen en veiligheid

De Saint-Gobain Weber Belgium n.v. website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.  In de Saint-Gobain Weber Belgium n.v. website zijn links (verwijzingen) opgenomen naar informatiebronnen die door anderen dan Saint-Gobain Weber Belgium n.v. worden beheerd en waarover Saint-Gobain Weber Belgium n.v. geen controle heeft. Saint-Gobain Weber Belgium n.v. heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid of enig ander aspect van de informatie vanuit die andere bronnen.

Saint-Gobain Weber Belgium n.v. en copyrights

Indien u informatie van deze website wilt overnemen, vragen wij u eerst met de afdeling communicatie contact op te nemen. Dit omdat voor het vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd bestand of het openbaar maken van informatie van de Saint-Gobain Weber Belgium n.v. website met behulp van welk middel dan ook, schriftelijke toestemming van Saint-Gobain Weber Belgium n.v. vereist is. Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de informatie onder “Pers”. Deze informatie mag zonder afbreuk te doen aan de inhoud en met naamsvermelding van "Saint-Gobain Weber Belgium n.v.” en/of haar productnamen worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf. Aanvragen voor overname van informatie dienen te worden gericht aan de afdeling communicatie van Saint-Gobain Weber Belgium n.v. telefoonnummer (+32) 02 254 78 33 of communication(at)weber-belgium.be

Saint-Gobain Construction Products - division Weber nv

Maatschappelijke zetel :

Sint-Jansweg 9 - 9130 Kallo

BTW BE 0400.865.465 RPR Dendermonde

Exploitatiezetel (kantoren en magazijn) :

Oostvaartdijk 10
B-1850 Grimbergen
Tel : 02 254 78 54
Fax : 02 254 78 55