Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cel HP

weber.cel HP
weber.cel HP

Productvoordelen

 • Snelle afbinding en uitharding
 • Gecontroleerde krimp
 • Hoge hechting en sterkten
 • Toepasbaar op het plafond, de muur en de vloer

Snelle, hoogperformante verankeringsmortel

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen
binnen en buiten

 • horizontale en verticale verankering van betonijzers en hechtingsstangen
 • verankeren van bouwpalen, pijlers, industriële uitrustingen, piketten, treinsporen of rolbruggen
 • samenvoegen van elementen in gewapend of voorgespannen beton
 • vastzetten van platen of sporen

Toegelaten ondergronden 

 • beton of metselwerk van volle elementen

Gebruikslimieten

 • gebruik weber.cel HP niet op :
  • gipsondergronden
  • metselwerk van cellenbetonblokken

 

 

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

levensduur van het mengsel

 • dichtheid vloeibare mortel : > 1 uur
 • dichtheid vaste mortel : 15 minuten

afvloeiing van de vloeibare mortel

 • afvloeiingstijd aan 16% water : ± 30 seconden
 • afvloeiingstijd aan 18% water : ± 20 seconden

afbindingstijd

dichtheid vaste mortel (12% water) dichtheid vloeibare mortel (18% water)
begin van de afbinding± 20 minuten3 uren
einde van de afbinding± 50 minuten4,5 uren

deze tijden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen

Identificatie

 • samenstelling : speciale cementen, silico-kalkhoudende zanden, verdunners, niet-chloorhoudende specifieke toeslagstoffen
 • densiteit van het poeder : 1,6
 • granulometrie : tot 2 mm
 • pH van de pasta: 12

Prestaties

Druksterktes

 • dichtheid vaste mortel (12% water) :
1 dag 7 dagen 28 dagen 
45 N/mm2 70 N/mm2 85 N/mm2 
 • dichtheid vloeibare mortel (18% water) :
1 dag 7 dagen 28 dagen 
18 N/mm2 50 N/mm2 65 N/mm2 

gemiddelde waarden gemeten aan +20°C 

 • buigtreksterkte op 7 dagen: 9 N/mm2 
  gemiddelde waarde gemeten met 12% aanmaakwater 
 • trekweerstand : > 60 N/mm2 
 • hechting op ijzer : > 10 N/mm2 
 • hechting op betonondergrond : > 5 N/mm2 
 • densiteit van de uitgeharde mortel: 2,1 
  deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven bij +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf 
 • weerstaat aan vorst-dooicycli
 • weerstaat aan dooizouten
 • weerstaat aan water met een hoog sulfaatgehalte
 • weerstaat aan zeewater
 • reactie bij brand : A1

Referentiedocumenten

 • conform de specificaties van de Europese Norm EN 1504-6 : verankeren van betonstaal (betonijzer)
 • DoP-BESGWS-003-0713

Verbruik

 • ongeveer 2 kg poeder per 1 liter volume te vullen

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

Veiligheidsfiche

DoP

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • kuip, truweel, spaan, traagdraaiende elektrische menger

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen zuiver en cohesief te zijn
 • verwijder de beschadigde delen met de beitel, op een manier dat er scherpe randen op de te herstellen oppervlakken bekomen worden
 • ontstof en reinig de ondergrond zorgvuldig
 • bevochtig de ondergrond overvloedig en laat
 • de te verankeren metalen onderdelen dienen zuiver, ontvet en roestvrij te zijn

verankering van betonijzer (hoge hechtingsijzer Fe 500) 

 • minimale diameter van het geboorde gat : diameter van de staaf + 20 mm
 • verankeringsdiepte :
diameter van de staaf (mm)
8101216203240
Ds *minimale diepte van het gat (cm)
20 N/mm21517,523,53752103139
25 N/mm2131520324588119
30 N/mm2111318283977104
35 N/mm210121625356993

* Ds : druksterkte van betonondergronden na 28 dagen

de lengte van de verankering hangt af van de kwaliteit van het beton en de krachten die hem zijn opgelegd. De waarden die hierboven zijn weergegeven zijn berekend op basis van BAEL 91, met de hypothese dat de hechting van weber.cel HP op beton minstens gelijk is aan die van een ijzeren HA staaf in beton. De waarden zijn louter informatief en resulteren niet uit een specifiek onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : tussen +5°C en +30°C
 • breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorstrisico binnen de 24 uren
 • bescherm de oppervlakten bij warm weer, in volle zon of droge wind tegen uitdroging 

Aanbrengen

Waterdosering
- voor verankeringen :

 • tussen 12% (dichtheid vaste mortel) en 16% (dichtheid vloeibare mortel) of
 • van 3 tot 4 l zuiver water per zak van 25 kg

- voor vastzettingen :

 • 18% (dichtheid vloeibare mortel) of
 • 4,5 l zuiver water per zak van 25 kg

Voorbereiding

 • maak weber.cel HP met een traagdraaiende elektrische menger (300 tpm) aan, tot het bekomen van een homogene mortel

Verwerking

 • giet de vloeibare mortel op vloeren gelijkmatig uit. Vermijd luchtinsluiting
 • breng weber.cel HP aangemaakt in een dichtheid vaste mortel aan voor verticale verankeringen en op plafonds. Vermijd luchtinsluiting
 • plaats het te verankeren onderdeel vóór of direct na het aanbrengen van de mortel. Het dient onbeweegbaar te blijven tijdens de afdichting van de mortel

Productinfo

Verkoopeenheid

 • zak van 25 kg