Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix MM 301 all day

weber.mix MM 301 all day
weber.mix MM 301 all day

Productvoordelen

 • Mortel blijft tot 8 uren na het aanmaken verwerkbaar
 • Eveneens aangemaakt te verkrijgen bij bouwmaterialenhandelaars uit een silo op het depot
 • Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen

Vertraagde metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • het vermetselen van sterk tot normaal zuigende bakstenen (zie "Het Hallergetal")
 • het vermetselen van poreuze isolerende stenen (snelbouwstenen)
 • het vermetselen van betonblokken

Gebruikslimieten

 • gebruik weber.mix MM 301 all day bij voorkeur niet voor het metselen van :
  • bakstenen met een matig tot zeer weinig zuigend vermogen
  • betonstenen : gebruik weber.mix MM 303 of weber.mix MM 305
  • “U”- en “L”- stenen : gebruik weber.mix MM 319 of weber.mix MM 319 color
 • gebruik weber.mix MM 301 all day niet voor :
  • het metselen van silicaatsteen (buitengevelmetselwerk)

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op het veiligheidsblad na

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : 6 tot 8 uren
  deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een vertraagde mortel kan invloed hebben op de stapelbaarheid van de stenen
 • minimale voegdikte : 8 mm

Identificatie

 • samenstelling : cement (EN 197-1), harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139), kalksteenmeel, een combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen en een vertrager
 • grootste korrelafmeting : ongeveer 2 mm
 • granulometrie : 0 - 1

Prestaties

 • zie CE-markering en Benor-fiche bij "Documentatie"

Eigenschappen mortelspecie (gemiddelde waarden)

 • waterbehoefte : 14,5%
 • spreidmaat : 170 mm (EN 1015-3)
 • volumieke massa : 1750 kg/m³ (EN 1015-6)
 • luchtgehalte : 18% (EN 1015-7)
 • uitlevering : 625 l/ton

Eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarden)

 • volumieke massa : 1740 kg/m³ (EN 1015-10)
 • druksterkte : 7 N/mm² (EN 1015-11)

Hechtsterkte mortel/referentiesteen (kruisproef)

 • morteltoepassingstype A (buiten) : na 28 dagen : ≥ 0,15 N/mm² (NEN 6790)
 • morteltoepassingstype B (binnen) : na 28 dagen : ≥ 0,1 N/mm² (NEN 6790)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing
 • BENOR-gecertificeeerd
 • DoP-BESGWC-010-0713

Verbruik

 • module 50 (190 x 90 x 50) :
  • voegdikte : 12 mm
  • verbruik/m² : ± 47 kg
 • snelbouw geperforeerd (290 x 140 x 140) :
  • voegdikte : 12 mm
  • verbruik/m² : ± 65 kg

genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens op de werf en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen (met uitzondering van de snelbouw)

Verbruiksberekening

Kleuren

 • grijs

Bewaring

1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • kuip, truweel, plastic folie

Voorbereiden van de ondergronden

 • te droge of te natte stenen kunnen tot een slechte hechting leiden
 • bevochtig sterk zuigende stenen 24 uren vóór verwerking
 • bescherm betonstenen tegen regen en bevochtig niet voor

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
  de karakteristieken van de mortel verminderen wanneer de temperatuur < 5°C
 • breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden
 • breng niet aan bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Aanbrengen

Mengen

Uitvoeren

 • de stoot- en lintvoegen dienen bij de uitvoering van het metselwerk “vol en zat” gemetseld te worden
 • krab de metselspecie tot een voegdiepte van minimaal 10 mm uit op het moment dat de specie voldoende aangetrokken is. Het bepalen van dit moment is afhankelijk van het zuigende karakter van de steen en de weersomstandigheden tijdens het metselen

Nabehandelen

 • bescherm het metselwerk tegen regen, vorst, warm weer en/of droge wind

Aanbevelingen

 • oude en verse metselspecie nooit vermengen
 • met proper en roestvrij gereedschap werken (inox)
 • het gebruikte gereedschap met water reinigen. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden
 • altijd dezelfde waterhoeveelheid gebruiken, zodat de karakteristieken van de mortel niet beïnvloed worden

Productinfo

Verkoopeenheid

 • silo (minimale bestelhoeveelheid : 12 ton)