Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix concrete

webermix concrete
webermix concrete

Nieuw

Productvoordelen

 • Gemakkelijk aan te brengen, zowel binnen als buiten
 • Mengklaar
 • Hoge hechting en sterktes
 • Zowel voor gewapende als ongewapende betonconstructies
 • Geschikt voor betonwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen

Fijne betonmortel voor betonconstructies

Productkenmerken

Gebruik

Toepassingsdomeinen

 • gewapende en ongewapende betonconstructies
 • het storten van vloeren, zowel binnen als buiten
 • het storten van funderingen
 • het maken van garage-opritten, tegels, bekiste elementen en private vijvers
 • het vastzetten van palen en tuinaccessoires

Gebruikslimieten

 • gebruik webermix concrete niet :
  • op gipsondergronden
  • voor het herstellen van industriële vloeren of vloeren onderhevig aan zwaar verkeer
  • voor het verankeren van : industriële uitrustingen, zware werktuigen, stroomgeneratoren, ...

 

 

Gebruiksvoorzorgen

 • leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

 • levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren (bij constante menging)
  deze tijd kan verschillen afhankelijk van de betonspecie -en omgevingstemperatuur
 • wachttijd vóór het betegelen met cementgebonden tegellijm : minimum 6 maanden
 • wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : 1 dag (voetgangersverkeer)
  deze tijden kunnen verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
 • minimale dikte : 40 mm
 • einde van de afbinding : 28 dagen (labo-omstandigheden)
 • wachttijd vóór het afschuren : afhankelijk van gestorte laagdikte en omgevingstemperatuur
 • wachttijd vóór het ontkisten : afhankelijk van gestorte laagdikte en omgevingstemperatuur

Identificatie

 • samenstelling : hoogovencement CEM III (EN 197-1), harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)

Prestaties

EIGENSCHAPPEN BETONSPECIE

 • waterbehoefte : 10,0%
 • volumieke massa : 2305 kg/m³ (EN 12350-6)
 • luchtgehalte : 2% (EN 12350-7)
 • zetmaat (S) : 125 mm (EN 12350-2)
 • uitlevering : 480 l/ton

EIGENSCHAPPEN VERHARDE BETONMORTEL

 • volumieke massa na 28 dagen : 2340 kg/m³ (EN 12390-7)
 • druksterkte na 28 dagen : > 43,0 N/mm² (EN 12390-3)

deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf

STERKTEKLASSE *

 • C 30/37

DUURZAAMHEID *

 • milieuklasse : X0, XC4, XD2, XS1, XF3, XA2
  • gebruiksdomein : OB, GB
  • omgevingsklasse : E0, EI, EE3, ES2, EA2

VERWERKBAARHEID *

 • consistentieklasse : S3/F3

* hiervoor wordt gerefereerd naar de Europese norm EN 206-1 en NBN 15-001 : 2004

Referentiedocumenten

 • getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing

Verbruik

 • een zak van 25 kg geeft ongeveer 12 liter betonspecie en is voldoende voor 0,25 m² bij een laagdikte van 5 cm

Kleuren

 • grijs

Bewaring

 • 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Documentatie

Printbare technische productfiche (pdf)

De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mail adres verzenden of ze downloaden

Aanbrengen

Gereedschap

 • plastic folie, betonmolen of kuip, trilnaald of stevige stok, spaan of rij, schuurbord

Voorbereiden van de ondergronden

 • de ondergronden dienen hard, zuiver, cohesief en ruw te zijn
 • verwijder vet, olie en andere substanties die nadelig zijn voor de hechting van de betonmortel
 • ruw gladde ondergronden d.m.v. hakken, boucharderen en/of waterstralen met hoge druk op
 • verwijder bij herstellingswerken de beschadigde delen met de beitel op een manier dat er scherpe randen op de te herstellen oppervlakken bekomen worden
 • ontstof en reinig de ondergronden zorgvuldig
 • bevochtig de ondergronden overvloedig en laat drogen
 • de te verankeren onderdelen dienen zuiver, ontvet en roestvrij te zijn

Toepassingsvoorwaarden

 • gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
  de sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C
 • breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden
 • breng niet aan bij vorst- en regenrisico binnen de 24 uren

Aanbrengen

Mengen

 • maak webermix concrete met ongeveer 2,25 l - 2,5 l zuiver water per zak van 25 kg in een betonmolen of handmatig aan (bijvoorbeeld in een kuip of kruiwagen)
 • voeg de droge mortel in 75% van het aanmaakwater toe
 • voeg tijdens het mengen de rest van het water toe 
 • meng de specie gedurende 3 minuten (bij handmatig aanmaken : 5 minuten), tot een plastische en klontvrije mortel bekomen wordt

Uitvoeren

 • verdicht de betonspecie tijdens of direct na het stortend.m.v. trillen of porren. Gebruik hiervoor een trilnaald. Werk de betonspecie met een spaan of rij af
 • schuur de gestorte betonspecie, afhankelijk van de toepassing en nadat deze licht aangetrokken is, met een schuurbord dicht
 • plaats het te verankeren onderdeel juist vóór of direct na het aanbrengen van de mortel. Het dient onbeweegbaar te blijven tijdens de afbinding van de mortel

Nabehandelen

 • bescherm het afgewerkte betonoppervlak bij warm weer en/of droge wind door het langdurig af te dekken met vochtig jute of plastic folie (minimum 7 dagen)
 • bevochtig het afgewerkte oppervlak regelmatig indien de gestorte delen te groot zijn om te kunnen afdekken met folie
 • bepaalde types curing compound hebben mogelijk een nadelig effect op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen
 • bescherm het oppervlak tegen regen en/of vorst

Aanbevelingen

 • leg, bij het storten van vloeren en funderingen die worden geplaatst op de vaste grond, eerst een laag plastic folie onder het te storten beton
 • reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden

Productinfo

Verkoopseenheid

 • zak van 25 kg