Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u klikt om door te gaan op deze website, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Europese Normen en markeringen

Mortels voor metselwerk

Europese Norm EN 998-2

De norm EN 998-2 beschrijft de vereisten die van toepassing zijn op industriële mortels (metsel-, voeg- en vulmortels) voor gebruik in muren, kolommen, lateien en wanden in metselwerk

Op basis van de eigenschappen en/of het gebruik worden drie mortelsoorten onderscheiden :

GEBRUIKSYMBOOLEIGENSCHAPPENVOEGTYPEVOEGDIKTE (V) IN MM
metselmortels voor courant gebruikGmetselmortels zonder bijzondere kenmerken

dunne metselvoeg

medium metselvoeg

dikke metselvoeg

4 < V ≤ 8

 

8 < V ≤ 12

 

V > 12

 

lichtgewicht metselmortelsLperformante mortels waarvan de droge volumieke massa in geharde toestand kleiner dan of gelijk aan een specifieke waarde is

dunne metselvoeg

medium metselvoeg

dikke metselvoeg

 

4 < V ≤ 8

 

8 < V ≤ 12

 

V > 12

 

lijmmortels voor dunne voegenTperformante mortels waarbij de maximum afmetingen van de mortels kleiner dan of gelijk aan een specifieke waarde zijn

dunne lijmmortel

dikke lijmmortel

V ≤ 3

 

3 < V < 6

Er worden drie morteltoepassingstypen onderscheiden :

 

MORTELTOEPASSINGSTYPE VOOR METELSWERKSPECIFIEKE TOEPASSING
Abuiten (vocht en vorst; waterkerend werk en alle werk in weer en wind)
Bbinnen (droog werk binnen; dragende en niet-dragende wanden)
Cwerk waarbij zekere vervormingen door het metselwerk opgenomen moeten kunnen worden

Er bestaan twee systemen van conformiteitsverklaring, afhankelijk van de conceptie van de mortel :

 

SYSTEEMSOORT MORTELKENMERKEN
2+performante industriële mortelseen onpartijdige externe instelling (CRIC-OCCN in België) staat in voor de certificatie van de productiecontrole bij de fabrikant. Deze instelling garandeert ook de permanente controle, evaluatie en conformiteit van de betreffende producten
4industriële metselmortels op samenstellinginterventie van een externe instelling is niet vereist. Een eenvoudige conformiteitsverklaring door de producent is voldoende

De verschillende toe te passen kenmerken en proefmethodes zijn :

 

KENMERKENPROEFMETHODE
chloridegehalteEN 1015-17 of gehalte berekend op basis van het gehalte gemeten in chloride-ionen van de bestanddelen van de mortel
druksterkteEN 1015-11
hechtingEN 1052-3
waterabsorptieEN 1015-18
waterdampdoorlatendheidEN 1745
warmtegeleidbaarheidEN 1745
volumieke massaEN 1015-10
duurzaamheidconform de geldende lokale bepalingen in functie van het type en het doel van het bouwwerk
brandreactieEN 13501-1

CE

Sinds 1 februari 2005 is de CE-markering voor metselmortels (volgens EN 998-2) een verplichting geworden. De CE-markering is een wettelijke markering in toepassing van de Europese Bouwproductenrichtlijn, met als doel de handelsbelemmeringen, die de nationale bouwregelgevingen veroorzaken, op te heffen.

De CE-markering dekt enkel de geharmoniseerde productkenmerken. De geharmoniseerde productkenmerken zijn de kenmerken die relevant zijn met betrekking tot het voldoen van de bouwproducten aan de reglementaire technische eisen die in de EU-lidstaten aan de bouwwerken gesteld worden, maar enkel betreffende veiligheid en gezondheid van de burgers die van de bouwwerken gebruik maken.

De minimumprestaties van de productkenmerken moeten in overeenstemming zijn met de bouwregelgeving van de EU-lidstaat waar ze op de markt gebracht worden.

De CE-markering wordt ondersteund door CE-attesteringsprocedures. Dit heeft tot gevolg dat de CE-markering meestal niet steunt op een productcertifcatie, maar op een fabrikantenverklaring desgevallend aangevuld door een certificatie van de productiecontrole in de fabriek.

De CE-markering is dus een merk van overeenkomstigheid en geen kwaliteitsmerk !

BENOR EN KOMO

Het vrijwillig conformiteitsmerk BENOR geeft een passend antwoord op de beperkingen van de CE-markering

De BENOR-markering wijst erop dat een product aan een Belgische kwaliteitsnorm voldoet.

Het gaat om een productcertificaat waarbij :

  • de fabrikant de permanente conformiteit van zijn product volgens de technische specificaties op basis van een interne controle in de fabriek, “industriële zelfcontrole” genoemd, garandeert
  • een externe certificatie-instelling op basis van een periodieke externe controle bevestigt dat de conformiteitsverklaring van de producent op een voldoende vertrouwensniveau gewaarborgd is

De KOMO-markering wijst erop dat een product aan een Nederlandse kwaliteitsnorm voldoet